Konu:Muharrem Ayı, Kerbela Olayı Ve Aşure Günü'ne İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:9
Tarih:04/11/2014


Muharrem ayı, Kerbela olayı ve Aşure Günü'ne ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan.

"Eşginle divane menem,

Diyerem şamu seher ya Hüseyin.

Şemine pervane menem,

Yanaram şamu seher ya Hüseyin.

Muharremin geldi gene,

Adın düştü dillere,

Evladı resul Hüseyin.

Mazlum, şehit, susuz Hüseyin."

Selam olsun Seyid-i Şüheda'ya, Şah-ı Kerbela'ya; Selam olsun Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye ve günümüze, tüm şehitlere. Selam olsun bu yüce Meclise ve bu güzel millete ki bu güzel milletin, bu güzel Meclisinde İmam Hüseyin'i yâd edebiliyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muharrem ayındayız, dün aşure günüydü yani muharremin 10'uncu günü, yani Kerbela vakasının yıl dönümü. Biliyorum ki, adım gibi eminim ki bu Mecliste herkes -milletim gibi, Hanefi'si, Şafi'si, Alevi'si, Caferi'si- benim kadar İmam Hüseyin'e yanar, ehlibeyte ihtiram gösterir, saygı gösterir ve muharrem ayını hüzünlü olarak geçirir. Bu, bizim, bu toprakların, Anadolu topraklarının, bizim insanımızın güzelliğini, özelliğini gösterir. Bu toprakların İslam anlayışı, Emevi Arap anlayışı gibi değildir. Yani bu ülkenin Sünni'si de, Alevi'si de, Caferi'si de Kerbela'da olsaydı İmam Hüseyin'in safında yer alacaktı, Yezid'in değil. Çünkü Yezid, karanlığı, zorbalığı, zulmü, pisliği, fitneyi, fesadı temsil ederken Azad İmam Hüseyin, gerçek İslam'ı, ceddi Resulullah'ın getirdiği Allah yoluyla, Allah'ın Resulullah yoluyla tebliğ ettiği o gerçek orijin İslam'ı, güzelliği, doğruluğu, onurlu duruşu, özgürlüğü, insanlığı temsil ediyordu ve benim milletim o safta yer alır.

Aslında İmam Hüseyin Kerbela'da insanlık onurunu korumuştur, insanlık onurunu kurtarmıştır çünkü bizim inancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir, eşrefimahlukattır, Allah kendi ruhundan can vermiştir. İnsanı insan yapan odur; onurudur, şerefidir, haksızlığa karşı başkaldırabilmesidir. En büyük cihat zalimin karşısında, zalim hükümdar karşısında gerçeği haykırabilmektir. Bunu yaptığınız anda insan oluyorsunuz, bunu kaybederseniz insanlığınızı kaybedersiniz. Dolayısıyla, Hazreti İmam Hüseyin, Kerbela'da aslında insanlık onurunu, özgürlüğü, haksızlık karşısında susmamayı, insan olmayı temsil etmiştir ve kazanmıştır. Niye kazanmıştır? Çünkü Yezid bugün lanetle anılırken İmam Hüseyin saygıyla minnetle anılıyor.

Yezid'in üç yıl, iktidarı boyunca birinci icraatı Kerbela'da Peygamber evladını şehit etmek, ikinci icraatı Medine'de Mescidi Nebevî'ye sığınan binlerce Peygamber ashabının kanını dökmek ve üç gün bütün ordusuna Peygamber ashabının namusu dâhil her şeyi helal etmek, üçüncü icraatı da Mekke'yi mancınıklarla taşlatıp yakıp yıkmaktır, ki onu yaparken mezarında kömürleşmiş bir hâlde ölü olarak bulunmuştur lanetli bir şekilde.

Dolayısıyla, insanlar güç, iktidar uğruna bazen Peygamber'in evladını bile katledebiliyor. Bugüne geldiğimizde bu dersi çıkarmalıyız ki çevremizde bugün bile o Yezid anlayışını temsil edenler "Allahuekber." diyerek baş kesiyorlar. Şükür ki ülkemiz bu anlayıştan, o çarpık anlayıştan uzaktır.

Allah, ülkemizin ve milletimizin birliğini bozmasın diyorum, Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)