Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:118
Tarih:17/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Verilen sözlerin tutulmadığı Sayın Hasan Ören'in açıklamasıyla açıklığa kavuşmuştur. Sayın Hasan Ören biraz önce kürsüden konuştu, Sayın Başbakanın vermiş olduğu sözün tutulmadığını Sayın Recai Berber'in cümleleriyle ortaya koydu. Sayın Recai Berber de buna yönelik hiçbir açıklama yapmadı. Sükut ikrardan gelir, söz tutulmamıştır efendim.

Teşekkür ederim.