Konu:Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:8
Tarih:23/10/2014


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili yasa üzerinde şahsım adına konuşurken başka bir ticaretin kamu kurum ve kuruluşlarında almış başını gittiğine KİT Komisyonunda tanıklığımı anlatmak, ifade etmek için kürsüye geldim. Adalet ve Kalkınma Partili sayın milletvekillerinin yüce milletimizin huzurunda bu yaşanan gerçekleri dikkatle dinlemelerini salık veririm.

Geçtiğimiz günlerde İller Bankasının denetimi yapılırken, değerli milletvekilleri, yaklaşık on yıldan bu yana devam eden bir soygun düzeninin Sayıştay tarafından tespit edilmesine tanıklık ettik. Öylesine yolsuzluk, öylesine usulsüzlükler yaşanmış ki Komisyondaki AK PARTİ'li milletvekili arkadaşlarımızın bile vicdanları kurumu savunmaya elvermedi. Bir örnek vereyim size: Yaklaşık on yıldan bu yana ihalelerde müteahhitlerden, yüklenicilerden araç isteniyor. Hiçbir işle bağlantısı olmadığı hâlde, sözleşme ve şartnamelere ihaleyi alan firmanın idareye bir araç vermesi maddesi konuluyor. Sayıştayın 2011 için tespit ettiği rakam 31, 2012'yle beraber bu 79'a çıkmış.

Bu araçları idare ne yapıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? İkinci kişilere, hatta tutanakla üçüncü kişilere teslim ederek, onların araç bedellerini, yakıt bedellerini, hatta trafik cezalarını dahi yüklenici müteahhitlere ödetiyorlarmış. Bunlardan 2-3 tanesinin AK PARTİ'li yöneticilere verildiği yani İller Bankasının müteahhitlerinden alınan araçların AK PARTİ'li yöneticilerin altlarına verilerek kullanımına sunulduğu Sayıştay belgeleriyle tespit edilmiş arkadaşlar. Bunun Türkçesi şu oluyor: Rüşvetle âdeta araç filosu kurmuş İller Bankası ve bunu da AK PARTİ'lilere kullandırıyor. Bunun ne demek olduğunu yüce milletimizin takdirine sunuyorum.

İkinci olay yine İller Bankasında, Ankara'nın merkezinde yaşanıyor arkadaşlar. Yine on yıldan bu yana bir firma İller Bankasının taşıma ihalesini alıyor. Her iki yılda bir buna devam ediliyor, ihale yapılıyor, her ihaleyi de aynı firma kazanıyor. Bu firmanın şartnamede 3.800 kilometre Ankara'nın içerisinde ulaşım sağlayacağı yazılmasına rağmen Sayıştayın tespitlerine göre bunun 2.200 kilometre olduğu belgeleniyor ve 1.600 kilometrelik araç bedeli, yakıt bedeli fazladan ödeniyor bu müteahhide. Sadece iki ihaleden bahsediyorum arkadaşlar, sadece iki ihaleden. Sorduk İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Müdürüne, "Ne yaptınız bu işlemlerle ilgili?" dedik. "Paralarını geri aldık yakaladıklarımızın." dediler, Sayıştayın uyarısı üzerine. "Peki, bu suistimale göz yuman, şartnameye, sözleşmeye âdeta rüşvet maddesini koyarak onlardan araç temin eden ve bunu AK PARTİ'li yöneticilerin hizmetine sunan idareciler hakkında ne yaptınız?" dedik. "Hiçbir şey yapmadık." dedi. Sistemin...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kamu yararı...

TURGAY DEVELİ (Devamla) - O kamu yararını inşallah başka bir maddede konuşuruz. Sistemin nasıl çürüdüğünün, nasıl denetlenemediğinin çok basit bir ispatı arkadaşlar.

Bugün de Enerji Bakanlığının bakanlıklara, KİT'lere "Sayıştayın teftişlerini teftiş kurullarınıza incelettirmeyin." diyerek Sayıştayı âdeta sansür ettiği belgesiyle karşılaştık.

Bu konularda ilerleyen maddelerde teker teker konuşacağız.

Saygılarımı sunuyorum.