Konu:(9/8) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanının Görevini Suistimal Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:6
Tarih:21/10/2014


(9/8) esas numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanının görevini suistimal ettiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aşağı yukarı bir buçuk ay sonra bu 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve hırsızlık olaylarının üzerinden bir sene geçmiş olacak. Bu olayları örtbas etmek için başta Cemil Çiçek görevini suistimal ederek, savcıların gönderdiği fezlekeleri gizleyerek bu yolsuzluk ve hırsızlıkları örtmeye çalıştı. Arkasından, bir soruşturma önergesi geldi, AKP uzun zaman bu soruşturma komisyonunu çalıştırmamak için üye vermedi. Arkasından, bu soruşturma komisyonu kurulduktan sonra şimdi süre uzatmak isteyen Köylü görevini suistimal ederek gelen fezlekeleri sırf milletvekilleri görmesin... Temel amaç 30 Mart seçimlerini atlatmak, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimini atlatmaktı ve bunda da başarılı oldular. Bu Köylü en büyük yolsuzluğu yapmış ve görevini suistimal etmiştir, suç işlemiştir. Gelen fezlekelerde dizi pusulası olduğu hâlde "Dizi pusulası yoktur." diye dosyaları savcılara iade etmiştir. Savcılar da - kendilerine göre buldukları savcılar da- bu dosyadaki belgelerin bir kısmını yok etmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)