Konu:Parlamentolararası Birliğin 12-16 Ekim 2014 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 131'inci Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:6
Tarih:21/10/2014


Parlamentolararası Birliğin 12-16 Ekim 2014 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 131'inci Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentolararası Birliğin 12-16 Ekim 2014 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 131'inci Genel Kurulu ve bu kapsamda Türk Grubu üyeleri olarak yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere söz almış bulunuyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

PAB, bağımsız 163 ülke parlamentosunun üye olduğu uluslararası bir örgüt olup Birleşmiş Milletlerle yakın iş birliği içinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede, PAB, yılda 2 kez düzenlenen Genel Kurullarında uluslararası gündemde yer alan güncel, siyasi ve ekonomik meseleleri görüşmekte ve her Genel Kurul toplantısı sonunda da aldığı kararları dünya kamuoyunun dikkatine sunmaktadır. Türkiye olarak da 5 AK PARTİ'den, 2 CHP'den ve 1'de MHP'den olmak üzere 8 milletvekiliyle temsil edilmekteyiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; PAB'ın son Genel Kurulunda ana gündem maddesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusu olmuştur. PAB üyelerine hitaben ülkemizde bu konularla ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri aktaran bir konuşma yaptım. Bu kapsamda, başta Anayasa olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nda, Türk Medeni Kanunu'nda ve İş Kanunu'nda pek çok düzenleme gerçekleştirildiğini ve bu düzenlemelerle 2004 yılında yüzde 20,7 olan kadın istihdam oranının 2013 yılında yüzde 27'ye yükseldiğini, kadınların siyasal katılımlarına ilişkin olarak 2002 genel seçimlerinde Parlamentodaki kadın temsil oranı yüzde 4,4 iken Haziran 2011 genel seçimlerinde temsil oranının yüzde 14,4'e yükseldiğini belirttim. Kadınların politikaya etkin katılımını göstermek bakımından AK PARTİ Kadın Kollarının oluşumunu iyi bir örnek olması açısından PAB delegasyonlarıyla paylaştım. Şu anda 3,9 milyon kayıtlı kadın üyesi bulunan AK PARTİ'nin, dünyadaki en büyük politik örgüt olma özelliğini taşıdığını ve kurumsal yapısı itibarıyla her şehirde, her kasabada ve her köyde kadınlara ulaşma şansı bulunduğunu vurguladım.

Avrupa Konseyinin Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi olarak bilinen İstanbul Convention ilk olarak Türkiye tarafından imzalanmış olup ve Parlamentomuzda da oylanarak 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye uyumun sağlanması çalışmalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirttim. PAB'ın da üyesi olduğu Dünya Gelecek Konseyi tarafından İstanbul Sözleşmesi'ne Genel Kurul esnasında da bir vizyon ödülü verilmiştir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Parlamentolararası Birliğin 131'inci Genel Kurul toplantısı için önerilen 6 acil gündem maddesi üzerinde yapılan oylama sonucunda, Zambiya ve Belçika delegasyonlarının ortak olarak verdiği "Ebola Salgınına Uluslararası Müdahalede Parlamentoların Rolü" acil gündem maddesi olarak kabul edilmiştir. Türkiye de bu gündem maddesine tam oy vererek destek olmuştur. Malumlarınız olduğu üzere, geçtiğimiz aylarda Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgını birçok insanın ölümüne sebep olmuş; özellikle de kadın, çocuk ve yaşlıları tehdit etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak kabul ettiği Ebola salgını için acil müdahale grubu kurulması kararı çıkarılmıştır. PAB üyesi ülkeler, gecikmeden uluslararası desteğin sağlanması yönünde bu kararı büyük bir çoğunlukla desteklemiştir.

Ayrıca, ülkemizin büyük bir hassasiyet gösterdiği Gazze için verilen "Filistin Halkının Haklarının Dünyada Tanınması İçin Parlamentoların Girişimleri" konulu acil gündem maddesini tam oyla grubumuz desteklemiştir ancak Ebola salgınıyla ilgili madde kabul edilmiştir.

Saygıdeğer Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 2011 yılındaki Genel Kurulda PAB Başkanı seçilen Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Radi'nin dört yıllık görev süresi bittiğinden bu Genel Kurulda da PAB Başkanlık seçimi yapılmıştır. Seçimlere, Asya-Pasifik bölgesinden Endonezya, Maldivler, Bangladeş ve Avustralyalı adaylar katılmıştır. Başkanlık seçimini, Türkiye'nin de destek verdiği Bangladeş adayı Sayın Chowdhury kazanmıştır.

Bu vesileyle, yüce Parlamentomuza çalışmalarımızı aktarmaktan memnuniyet duyduğumu belirtir, aziz milletimizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)