Konu:AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:108
Tarih:25/06/2014


AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, az önce konuşan Sayın Bostancı, Orta Doğu'yla ilgili olarak, orada Müslümanların, Nusayrilerin ve Hristiyanların olduğunu söyledi. Böylelikle Nusayri Alevi kesimi, İslam dışı, başka bir din mensubu gibi gösterdi. Bu anlayış Selefi anlayışı temsil ediyor. Ya düzeltsin ya da çıksın "Biz bu Selefi ekole mensubuz." desin...

AHMET YENİ (Samsun) - Aleviler Müslümandır.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Bakın, arkadaşlar, Alevi Nusayriler, Arap Alevilerine denir, İslam'ın içindedir.

Sizin temsilciniz, efendim, "Hristiyan, Nusayri ve Müslüman" diyerek bunu İslam dışı, başka bir şey gibi gösterdi. Bu anlayış yanlıştır, bu Selefi anlayıştır, bunu lütfen düzeltin.

AHMET YENİ (Samsun) - Aleviler Müslümandır.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - O zaman düzeltin bunu.