Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:137
Tarih:08/09/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi diyorlar ki: Ağaoğlu'nun bazı inşaatları bu Ümraniye'ye geçmek istiyor. Oradaki inşaat kolaylıklarını sağlamak için bazılarına rüşvet vermiş, daireleri, onun için bu sınır tahkimatı yapılıyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Kim diyor?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Eğer bu... Niye gece yarısı getiriyorsunuz? Gündüz getirin bunu, araştıralım. Ya, bu utanç verici bir şey ya! Bu Meclis için yüz karası bir olay ya! Bir inşaat şirketi, kendi inşaatını daha rahat yapmak için bir belediyedeki yerini alıyor, başka bir belediyeye veriyor. Bu, utanılacak bir şey ya! Tutanaklarda bunlar. Bunları okuyanlar yarın size sorar.