Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:105
Tarih:18/06/2014


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis soruşturma komisyonu kurabilmesi amacıyla fezlekelerin okunması için 19 Mart 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisini Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve bağımsız milletvekillerinin de katılımıyla olağanüstü toplantıya çağırdık.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Niçin çağırdınız? Toplantı talebiniz neydi? Soruşturma komisyonu değildi, biz açtık.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kaçtınız, giremediniz, toplantıya giremediniz. Çoğunluk sağlamayız diye kapıda beklediniz, ne zaman çoğunluk sağlandı, içeri girdiniz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hangi taleple topladınız Meclisi?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Aynı gün 4 bakanla ilgili Meclis soruşturma önergesini verdik.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hangi taleple topladınız Meclisi, açıklayın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Aynı gün o önergeleri verdik. Siz de telaşla verdiniz. Sonra bu önergeleri... Sizin önergeniz İç Tüzük'e de uygun değildi, yalan yanlış... Bunu söyledik burada, o tarihte söyledik: "Önergeniz yanlış, usulüne uygun değil, İç Tüzük'e aykırı." Telaşla sonra onu değiştirdiniz, o önergeyi değiştirdiniz, dediğimize geldiniz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Siz önerge vermemiştiniz o zaman. Siz toplantıya çağırdığınızda önergeniz yoktu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Soruşturma komisyonu kurulması bir toplantıda burada kararlaştırıldı ama o tarihten beri Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak soruşturma komisyonuna üye vermekten kaçıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Kaçmıyoruz. Hakiki, sağlam, gerçek üye vereceğiz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, Sayın Aydın size biraz önce buradan çağrı yaptım, çıkın mertçe burada söyleyin.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Araştırıyoruz, vereceğiz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Eğer kaçmıyorsanız, "Bu isimleri yarın bildiriyoruz." deyin. Hadi size yarın değil, pazartesine kadar süre veriyorum, hadi verin. Bizim bütün isimlerimiz, 12 ismimiz orada duruyor. Meclis Başkanı dedi ki... Yanlış bir şeyle ihsasıreyde bulunmuştur, katılmıyoruz aslında ama katılmıyoruz deyip bu Meclisin kuracağı soruşturma komisyonun kurulmasında bir engel oluşturmak istemiyoruz. Onun görüşüne katılmıyoruz ama dediğini yaptık, 12 ismi de bildirdik, Meclis Başkanında duruyor. Daha bir isminiz yok, bildiremiyorsunuz, burada da onu söylemiyorsunuz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)