Konu:CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 26 milletvekili tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/454) ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 16 Ekim 2014 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:5
Tarih:16/10/2014


CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 26 milletvekili tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/454) ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 16 Ekim 2014 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde son on bir-on iki yılda büyük başarılara imza attık. Çok ciddi bir sıçrama kaydettik. Bu kalkınma hamlesinden tarım sektörü de hak ettiği yeri almıştır ve almaya da devam edecektir. Bakın, bunu söylerken öyle ezbere ve hamasi bir nutuk olarak söylemiyorum, somut verilere göre söylüyorum. Tarımda nereden nereye geldiğimizi birkaç örnekle ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, ülkemiz, tarımsal ekonomik büyüklük itibarıyla 2002 yılında Avrupa'da 4'üncü sıradaydı, bugün ise Avrupa'da 1'inci sıraya yükseldi, dünyada da hamdolsun 7'inci sıraya yükseldi. Uygulanan etkin ve istikrarlı politikalarla tarım sektörü 2003-2013 yılları arasında son on yılın dokuzunu büyüyerek tamamladı ve son yarım yüzyılın en istikrarlı dönemini yakaladı. Tarımsal millî gelirimiz 2002'de 23,7 milyar dolarken 2013 yılında 61 milyar dolara ulaşmıştır. Yaklaşık üç kat artırmışız. Tarımda kişi başına millî geliri 1.064 dolardan 3.475 dolara çıkarttık.

Değerli arkadaşlar, tarımsal ihracatımız son on bir yılda önemli oranda arttı. Bu cennet vatanımız, artık, bölgesinde önemli bir tarımsal ihracatçı ülke konumuna yükselmiştir. Tarım ürünleri toplam ihracatımız 2002 yılında 4 milyar dolardı, 2013 yılında yaklaşık 18 milyar dolara yükseldi. Türkiye'yi 192 ülkeye 1.681 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna getirdik, bununla da gurur duyuyoruz.

Kıymetli arkadaşlar, bizimle birlikte çiftçimizin yüzü de güldü. Tarımsal destekler kapsamında Hükûmetimiz, işletmeci ve üreticiye ayrım gözetmeksizin destekte bulunmaktadır. Örneğin, tarımsal işletme kuracaklara hibe destek programları veya uzun vadeli krediler vererek bir işletmecinin aldığı krediyle yaptığı yatırımı kendi kendine ödemesi mümkün hâle gelmiştir. Rakamlar ortada, önceden çiftçilerimiz yüzde 60 faiz oranlarına yakın oranlarda kredi kullanmak zorunda kalıyordu; bu oran, Tarım Kredi Kooperatifininkinden daha da yüksekti, kullansa da parası olmadığı için geriye ödeyemiyordu. Bakın, şu anda tarımsal kredilere uygulanan faiz oranı sıfır ile 8,5 arasındadır.

İşletme kredilerinin vadesini on sekiz aydan yirmi dört aya, yatırım kredilerinin vadesini de beş yıldan yedi yıla kadar çıkarttık. Tabii, bu durum neyi getiriyor? Yine rakamlarla söylüyorum: Çiftçilerimize verilen tarımsal kredi miktarı, 2002 yılında sadece 529 milyon liraydı, bugün ise 2014 yılında 17 milyar liraya kadar, ne yaptık? Çıkardık.

Değerli arkadaşlar, önceden, çiftçimiz, hem krediyi yüksek faizle alıyordu, hem aldığı para düşüktü ve bunu geriye öderken de çok zorlanıyordu. Geriye öderken -geri ödeme oranlarına baktığımızda- sadece kredi kullanan çiftçilerimizin yüzde 38'i parasını geriye ödeyebiliyordu. Bugün baktığımızda, hamdolsun, çiftçilerimiz yüzde 98 oranlarına varan şekilde kredilerini geriye ödemektedirler.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Uğur Bey, ihracatı söylediniz, bir de ithalatları söylerseniz çok seviniriz, bekliyoruz.

ALİM IŞIK (Kütahya) - İthalatı söylerse Başbakan kızar! Eski Başbakan!

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir de tarımsal desteklere bakalım: 2002'de tarıma ayırdığımız destek 1,8 milyar dolar iken, 2014 yılında destek miktarımızı 9,7 milyara kadar çıkarttık.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Mazottan KDV'yi nasıl alıyorsunuz?

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - 2003'ten bugüne kadar çiftçilerimize yaklaşık 70 milyara yakın nakit destek verdik. Çiftçilerimize mazot desteğini ilk defa biz verdik. Kimyevi gübre desteğini doğrudan çiftçimize biz ödedik. Çiftçimize her tür destek verilmiştir. Üzüm bağı kuracak olan çiftçilerimize veya zeytin eken çiftçilerimize dekar başına prim desteğini biz getirdik, biz verdik. Mazot, gübre, toprak analizi desteğini biz verdik. Yaş üzümde yine ihracatçılarımızı desteklemeye de devam ediyoruz ve desteğimizi artırarak da sürdürüyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizden önce tarımsal alanlarda genelde vahşi sulama yapılıyordu ama hamdolsun, bizimle beraber bu vahşi sulama sona ermiştir. Vahşi sulamanın yerini damlama sulama ve yağmurlamalar almıştır.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Ne kadar alan suladınız?

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Vahşi sulamada sızma ve buharlaşma nedeniyle suyun yüzde 80'i kayboluyordu, bitki suyun sadece yüzde 15'ini alabiliyordu, kullanabiliyordu.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Şu anda, sulanabilir arazilerin yüzde 51'ini suluyorsunuz.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Damlama sulamada ise yüzde 90'ını bitki ne yapıyor? Suyunu alabiliyor. Bu durum neyi getiriyor? Verimliliği artırıyor, kaliteyi artırıyor.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - O, doğru.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bağını vahşi sulamayla sulayan kardeşimle, zeytinini vahşi sulamayla sulayan kardeşimle damlama sulama yapan çiftçi kardeşlerimin arasında 4 kat verim yönünden fark vardır, 4 kat daha verim artmıştır.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Doğrudur, doğru.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Evet, doğru, teşekkür ederim.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Peki ama damlama sulamayla ne kadar alan suladınız?

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Çiftçimizin su tasarrufu yapması ve üretimini artırması için damlama ve yağmurlama sulama yatırımlarına ilk kez sıfır faizli krediyi ve kooperatiflerde de yüzde 50 hibe desteğini bizim Hükûmetimiz sağlamıştır. Ben de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak, kardeşiniz olarak bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Şu anda Manisa'mızdaki bağ sahiplerinin tamamına yakını damlama sulamaya geçmiştir.

Peki, bütün bunlar yeter mi? Tabii ki yetmez, bununla da kalınmadı. Çiftçimizin kurduğu kooperatiflere -burası da çok önemli- yaptıkları her projeye yüzde 100 hibe desteği sağlanmıştır. Çiftçimiz bizim başımızın tacıdır; çiftçimizin yaşam kalitesini artırmak, ürününün kalitesini artırmak, verimliliği artırmak için bütün imkânlarımızı seferber yaptık.

Değerli arkadaşlar, bunun yanı sıra, çiftçimizin, tarlasını ve ürününü işlemek için alacağı tarım aletlerine yüzde 50 desteği de biz sağladık. Hükûmetimizin desteği ve çiftçimizin alın teri yine birleşiyor ve çiftçimiz, bu ekipmanlar sayesinde toprağını daha kolay ve daha güzel bir şekilde işlemeye sahip oluyor.

HASAN ÖREN (Manisa) - Üzüme ne zaman geleceksin, üzüme? İki dakikan kaldı.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, doğal afetlere karşı da çiftçimizin...

HASAN ÖREN (Manisa) - İki dakikan kaldı, hâlâ doğal afettesin ya!

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - ...emeğini koruyan tarım sigorta uygulamasını da ilk defa biz getirdik.

HASAN ÖREN (Manisa) - Araştırma önergesi, üzüm.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Evet, üzüme de geleceğiz, zeytine de geleceğiz.

HASAN ÖREN (Manisa) - Hah, şimdi üzümden bahset.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Evet, üzüm de bizim, zeytin de bizim.

Değerli arkadaşlar, çiftçimiz, eğer ürününe sigorta yaptırmak isterse, yüzde 50'si devletimiz tarafından karşılanmaktadır. TARSİM'i biz getirdik, TARSİM sayesinde artık çiftçilerimiz ürünlerine sigorta yaptırıyor, doğal afete karşı, dona karşı tedbirini alıyor. Çünkü, doğal afete karşı önlem alamazsınız, doğal afeti önleyemezsiniz, ama tarım sigortasıyla çiftçimizi ne yapıyoruz? Güvence altına alıyoruz.

Hep birlikte milletvekilleri olarak, bizler siyasiler olarak, çiftçilerimizi TARSİM konusunda uyaralım, bilgilendirelim ve hepsini, çiftçilerimizin tamamını sigorta yaptırmaya çalışalım.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Çiftçinin parası yok ki sigorta yaptırsın Uğur Bey. Kaç çiftçi yaptırıyor?

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Yüzde 50'sini de biz karşılıyoruz, rahat ol.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Hayır, ne kadar çiftçimiz yapmış, oran söyle. Sigorta oranını söyle, kabul ediyorum.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Eğer AK PARTİ iktidarda olmasaydı, bugün tarımsal ürünlerde 18 milyar dolara yakın ihracatı yapamazdık. AK PARTİ sayesinde yaptık.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - AKP iktidarda olmasaydı çiftçinin yüzü gülerdi, çiftçi böyle olmazdı.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - AK PARTİ sayesinde, çiftçimiz ürününü ihraç eder duruma gelmiştir.

ALİM IŞIK (Kütahya) - Uğur Bey, şunu söyler misin? On yıl önce 1 ton üzümle kaç ton mazot alınıyordu, şimdi ne kadar alınıyor; bir onu söyle yeter. Çiftçiyi ne yaptığınızı millet bir anlasın. Telefonda soruyor vatandaş.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, TAR-GEL kapsamında da, göreve başlatılan 10 bin veteriner hekim ve ziraat mühendisimizle birlikte ahırda, tarlada, bağda, bahçede, merada...

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Bu sene kaç tane ziraat mühendisi alacaksınız Uğur Bey?

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - ...çiftçimizin ayağına kadar gidiyoruz, onlarla omuz omuza veriyoruz, onlarla birlikte çalışıyoruz. Artık köylü kardeşim, çiftçi kardeşim tarlasında ziraat mühendisiyle birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor değerli arkadaşlar.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Tarım Bakanlığı olarak ne kadar alacaksınız 2015'te?

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Bakınız, bizim her konuda, gerek üzüm gerek zeytin veya hangi ürün olursa olsun...

HASAN ÖREN (Manisa) - Üzüm kaç para olacak? Vatandaş bekliyor senden bir haber.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - ...hangi dal olursa olsun her alanda alnımız ak, başımız dik ve milletimiz de bizi takdir ediyor. Takdir ettiği için biz burada bugün rahat bir şekilde Hükûmet kurabiliyoruz, rahat bir şekilde, istikrarlı bir şekilde ülkemizi yönetiyoruz.

Ben buradan şunu bütün milletimin huzurunda söylemek istiyorum: Bakınız, AK PARTİ kurulmadan önce, AK PARTİ hükûmetlerinden önce, hangi Hükûmetin iyi yapıp da AK PARTİ hükûmetlerinin kötü yaptığı 1 tane örnek gösteremezsiniz.

ALİM IŞIK (Kütahya) - 1 ton üzümle o zaman ne alınıyordu, şimdi ne alınıyor?

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Allah'a şükür, her alanda milletimizle beraberiz, çiftçimizle beraberiz...

ALİM IŞIK (Kütahya) - 1 kilo üzümle ne kadar mazot alıyormuş çiftçi, şimdi ne kadar alıyor?

HASAN ÖREN (Manisa) - 1 litre mazot, 1 kilo üzümdü; şimdi 2 kilo üzüm, 1 litre mazot!

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - ...memurumuzla beraberiz, işçimizle de beraberiz, emeklimizle de beraberiz. Onlarla kol kola yürüyoruz, omuz omuza yürüyoruz. Türkiye'nin önü açıktır inşallah.

Hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar)