Konu:Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı'nın Mhp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grup Başkanına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:5
Tarih:16/10/2014


Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı'nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Tayyip Erdoğan yapılan seçim sonucunda Cumhurbaşkanı seçildi. Biz, Sayın Tayyip Erdoğan'dan anayasal çerçevede bir Cumhurbaşkanlığı yapmasını bekliyoruz. Anayasal çerçevede bir Cumhurbaşkanlığı yaparsa Sayın Tayyip Erdoğan'a elbette saygı gösteririz ama Sayın Tayyip Erdoğan seçildiği andan itibaren kararlı ve pervasız bir şekilde Anayasa'yı çiğniyor.

AHMET YENİ (Samsun) - Laflarına dikkat et, laflarına... Laflarına dikkat et, "pervasız" diye ifade kullanamazsın be Cumhurbaşkanına karşı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, askerî darbeler...

AHMET YENİ (Samsun) - Yazıklar olsun size!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Anayasa'yı ihlal edenler...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Hangi Anayasa'yı ihlal etmiş?

AHMET YENİ (Samsun) - Lafa bak, şu lafa bak ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...bugüne kadar Anayasa'ya karşı teşebbüste bulunanlar askerlerdi.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ya, nereyi ihlal etmiş?

AHMET YENİ (Samsun) - Saygısızlar... Saygısızca kullanıyorsun...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama askerî darbeler dönemi sona erdikten sonra...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan...

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Lütfen sakin dinleyiniz.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, Cumhurbaşkanına "pervasız" diyemez.

BAŞKAN - Lütfen sakin dinleyiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...Anayasa'yı kararlı, istikrarlı ve pervasız bir şekilde çiğneyen kişi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, Cumhurbaşkanına "pervasız" diyor, siz müdahale etmiyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet.

Sayın Başkan, müdahale nedeniyle sözüm kesiliyor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sözünü kesin Sayın Başkan, uyarın.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, Cumhurbaşkanına "pervasız" diyor, siz susuyorsunuz Meclis Başkanlığı olarak.

BAŞKAN - Siz sakin olunuz lütfen, bu kadar sinirlenmeyiniz.

Cevabını verecek olan başka grup başkan vekilleri var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa'yı çiğneme konusunda pervasızdır.

AHMET YENİ (Samsun) - Lafa bak...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiç tereddüt etmiyorum, gayet açık, net...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sizin kadar olamaz!

AHMET YENİ (Samsun) - Yapamaz...

BAŞKAN - Biraz sakin olunuz lütfen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Anayasal sınırlar içerisine çekilsin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği budur.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Siz kendinize bakın ya!

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, susmayın, Meclisi temsil ediyorsunuz.

BAŞKAN - Allah Allah!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gerçekleri söylediğim zaman...

AHMET YENİ (Samsun) - Ne gerçeği be, pervasız siz konuşuyorsunuz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunda rahatsız olan milletvekilleri var.

AHMET YENİ (Samsun) - Pervasız siz konuşuyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bütün sermayesi laf atma üzerine kurulu milletvekillerinin...

AHMET YENİ (Samsun) - Boşver sen benim lafımı, sen lafına dikkat et!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ... Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunda bir dahaki dönemde olmadığını ben gördüm.

AHMET YENİ (Samsun) - Boşver, üç dönemdir buradayım ben.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Tayyip Erdoğan bu konuda gerçekten başarılı uygulamalar yapmıştır.

AHMET YENİ (Samsun) - Üç dönemdir buradayım, sen beni boşver...

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen kendine bak, kendine!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)