Konu:Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:5
Tarih:16/10/2014


Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kaybeder, Demokrat Parti seçimleri kazanır, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün nasıl bir tavır alacağını herkes beklerken şöyle bir açıklamada bulunur: "Benim bu mağlubiyetim benim en büyük zaferimdir." Çünkü, Türkiye'de tek parti döneminden sonra seçimle iktidar el değiştirmiştir, demokrasinin en büyük zaferidir.

Şimdi, Sayın Tayyar, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor, "Bakın, bizim delegemiz bizim kongremizde Davutoğlu'nun arkasında olduğu gibi durdu, siz Genel Başkanınıza o kadar destek veremediniz." diyor.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Öyle değil, öyle değil. İmza sayısından az oy çıktı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, bu, bizim partimizin demokrasi anlayışının ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Ya, imza, imza, hangi demokrasiden bahsediyorsun! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bizde adaylar çıkar, yarışırlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Sayın Tayyar, mezhepçi politikayla ilgili...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Hamzaçebi, imza sayısından az oy nasıl oluyor?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sus da öğren Kacır! Dinle, öğren.

...mezhepçi politikayla ilgili örnek veriyor, "Biz mezhepçi değiliz. Bakın, HSYK seçimlerinde Aleviler seçildi, ülkücüler seçildi, muhafazakârlar seçildi." diyor. HSYK seçimlerinin değerlendirilmesi ayrı bir konu yani bunu örnek veriyor ama "Etnik kökenine ve inancına göre orada herkes var, dolayısıyla demokratik bir seçim oldu." diyor. Ama sıra vali ve emniyet müdürü atamalarına geldi mi, "Ayıp değil mi, bizim arkadaşımıza sen mezhebine, etnik kökenine göre soruyorsun." diyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya, sizden milletvekili oldu ya, valiniz de var, bilmiyor musun sen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Tayyar, niye orada diyemiyorsunuz ki: "Evet, bizde Alevi vali de vardır."

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Vardır, vardır.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Vardır ya.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Var ya, var, bir tanesi sizden milletvekili oldu ya. Valiydi milletvekili oldu sizden ya. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Mademki HSYK'yı inancına göre sayıyorsunuz, etnik kökenine göre sayıyorsunuz.

Davutoğlu ve Erdoğan ikilisinin mezhepçi politikası iflas etmiştir, toplum bunu görmüştür.

Hepinize saygılara sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)