Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:5
Tarih:16/10/2014


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Aydın, dediniz ki "Benim söylediğim birçok şeye cevap vermediniz." Tabii ki zaman iki dakika her şeye cevap vermeye imkân bulamıyoruz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Dersim'e bir şey diyebildiniz mi, Dersim'e?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama ben demin bir şey söyledim Sayın Tayyip Erdoğan'ın mezhepçi politikasıyla ilgili, ona cevap vermediniz. Reyhanlı'da ölen 52 vatandaşımız için "52 Sünni vatandaşımız şehit oldu." demedi mi? Bu, mezhepçilik değil midir? Türkiye'de mezhepçilik olur mu değerli arkadaşlar? Bir insanın inancından, mezhebinden bize ne? Bizi onun insan olması ilgilendirir; mezhebi bizi ilgilendirmez, etnik kökeni bizi ilgilendirmez.

Şimdi, Twitterla ilgili söylediğimi biraz açmak istiyorum, olay şudur: Şimdi, bu getirdiğiniz teklifle muhalif olan herkesi sindirmeye, susturmaya çalışıyorsunuz. Paralel yapının üstüne gitme meselesi de değil bu. Tehdit suçunun kapsamını genişletiyorsunuz. Sosyal medyada, Twitter'da bir kişi eğer -bu milletvekili de olabilir, ben olabilirim- şunu yazarsa "Siz yaptıklarınızdan dolayı yarın yargıda hesap vereceksiniz, mahkemenin önünde hesap vereceksiniz." cümlesini tehdit olarak algılamaya imkân veren bir düzenleme yapıyorsunuz, sosyal medyanın üzerine bu şekilde bir baskı kuruyorsunuz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Ne alakası var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Basit tehdit suçunun cezası altı aya kadar hapisti, şimdi onu dört yıla kadar hapse çekiyorsunuz ki sosyal medyada biri Hükûmete yönelik... Özellikle bir kamu görevlisi ise onun o tip "tweet"lerini engelleyeceksiniz. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla kontrol altına alamadığınız sosyal medyayı şimdi bu teklifle kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Mal varlığına el koyma hâlini genişletiyorsunuz. Eskiden, 1990'lı yıllarda bile sadece silahlı örgüt nedeniyle mal varlığına el konulurken şimdi Balyoz davasında, Ergenekon davasında yargılananların mal varlığına el koymanın yolunu açıyorsunuz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)