Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:5
Tarih:16/10/2014


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki Sayın Aydın kendi Başbakanını, Hükûmetini savunacaktır, bu onun en doğal hakkı ama bu savunmayı yaparken herhâlde ölçülü cümleler kullanmak, doğruyu söylemek şart olmalı.

Şimdi, Reyhanlı'da 52 vatandaşımız öldü, biliyorsunuz. Sizin Hükûmetinizin, Tayyip Erdoğan'ın o zamanki Hükûmetinin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun uyguladığı mezhepçi dış politika nedeniyle Reyhanlı'da 52 vatandaşımız patlamada öldü. Sayın Tayyip Erdoğan çıktı, dedi ki: "52 Sünni vatandaşımız şehit oldu." Biz Tayyip Erdoğan'a kadar şehitlerin mezhebine göre ayrıldığını bilmiyorduk, bunu kendisiyle öğrendik. İnsanları etnik kökenine göre ayıran, "Affedersiniz, bana 'Ermeni' dediler." diyen Tayyip Erdoğan'ın kendisiydi. Şimdi, "Eğer Tayyip Erdoğan özgürlükçü olmasaydı siz bu kitapları burada gösteremezdiniz, bu konuşmayı yapamazdınız." diyor.

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Doğru söyledi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, sosyal medyada şöyle şeyler söyleniyor: Hani, bir miting olsa, gösteri olsa 50 bin kişilik miting meydanında 25 bin kişi öldürülse siz diyeceksiniz ki "Tayyip Erdoğan diktatör olsa hepsini öldürürdü, yani, bak, 25 bin kişiyi öldürmüş sadece." (CHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar)

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Amma uydurdun!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin "özgürlükçü" dediğiniz Sayın Tayyip Erdoğan ve onun halefi, atadığı Başbakan Sayın Davutoğlu evvelsi gün Meclise getirmiş olduğu kanun teklifiyle sosyal medyaya, Twitter'a Anayasa Mahkemesi kararları nedeniyle getiremediği yasağı şimdi getiriyor.

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Hiç doğru değil bu!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi getiriyor, arama kararlarında ve diğer uygulamalarında eskiye dönüyor. Özgürlüklere, AKP'ye, bu Hükûmete muhalif olanlara baskı kurmanın teklifini getirdiniz.