Konu:Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün Artvin'de Yapılacak Maden Çıkarma Çalışmasının Ormana Ve Bitki Örtüsüne Zarar Vereceğine İlişkin Yazısının Değiştirilmesiyle İlgili Soruşturma Açılıp Açılmayacağını Öğrenmek İstediğine İlişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:5
Tarih:16/10/2014


Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün Artvin'de yapılacak maden çıkarma çalışmasının ormana ve bitki örtüsüne zarar vereceğine ilişkin yazısının değiştirilmesiyle ilgili soruşturma açılıp açılmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Artvin madeni, Artvin'de çıkartılmak istenen Cerattepe'yle ilgili olarak ÇED raporu Orman Genel Müdürlüğünden, Artvin'deki Orman Bölge Müdürlüğünden istenmiştir. Aldığım bilgiler somut bilgilerdir, doğru bilgilerdir. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin'de çıkartılacak maden çalışmasının ormana ve tabiat bitki örtüsüne zarar vereceğine ilişkin ilk önce bir yazı yazmıştır. Arkasından -muhtemelen arayan kişi Orman Genel Müdürüdür aldığımız bilgilere göre- Orman Genel Müdürü bu yazının yeterli olmadığını, bu yazı cevabıyla maden çıkartma faaliyetinin sekteye uğrayacağını, o nedenle yazının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin Artvin Orman Bölge Müdürüne talimat vermiş ve yazı değiştirilmiştir Sayın Bakan; dikkat etin, bakın, yazı değiştirilmiştir. Bu talimatı veren ilgili Orman Genel Müdürü hakkında, Orman Genel Müdürlüğü bürokratları hakkında herhangi bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Çok ayrıntılı bilgiler var elimde. Telefonla talimat verildi "Bunu lütfen değiştirin." diye. Artvin Orman Bölge Müdürü de çaresiz kaldı, talimat yukarıdan gelince.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Bu yeni yazılan yazıda olumlu rapor verdiler. "Madende problem olmayacak." diye olumlu yazılar verdiler. Bunu nasıl açıklarsınız?