Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:3
Tarih:14/10/2014


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arkadaşımız ayetikerîmeden bahsediyor; ayetikerîmeden bahsetmek için insanın içinde Allah korkusu olacak, sizin içinizde Allah korkusu yok. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sende var mı Allah korkusu?

KAMER GENÇ (Devamla) - Hırsızlığı örtbas ediyorsunuz, yaptığınız her türlü yolsuzluğu örtbas ediyorsunuz, vatandaşın hakkına, hukukuna el uzatıyorsunuz, devletin arazisini alıp da kendi Başbakanınızın, bakanlarınızın mülküne terk ediyorsunuz. Yahu, işte söyledim, İstanbul'daki polis okulunu söyledim, daha neler söyleyeyim? Tayyip Erdoğan'ın oğlu... TÜRGEV vakfına Türkiye'nin kaç ilinde hazine arazisi bedelsiz olarak bağışlandı? Tayyip Erdoğan -kaç milyar lira- 1,5 milyar lira örtülü ödeneğe para verdi, Cumhurbaşkanlığına aday oldu, Anayasa'yı askıya aldı, kanunları askıya aldı, Başbakanlık örtülü ödeneğini kullandı, devletin uçağını kullandı, devletin bütün imkânlarını kullandı ve karşısındaki bütün güçleri yok ederek Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi. Böyle bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olur mu? Allah korkusu içinde olan, kanun korkusu içinde olan ve insanlık onurunu taşıyan hiçbir kimse kanunlara riayetsizlik etmez, yetim hakkına el uzatmaz, yetim hakkını yemez, devlet malına el uzatmaz.

Şimdi, ayetikerîmeden bahsediyorsunuz. Peki, bu ayetikerîmeden bahsediyorsanız, burada, bu fezlekelerde yapılan yolsuzlukları niye bu kadar uzatıyorsunuz, niye getirip de bunlardan hesap sormuyorsunuz? Bütün mesele... Yolsuzlukları örtmenin arkasında kalkan parmakta ayetikerîmeyi ağzına alma hakkı yoktur.

Sonra, bana ne dersen de, senin kapasiten beni değerlendirmeye müsait değil çünkü senin bilgin... Sen iktidar partisi uğruna her şeyi feda edebilirsin.

Teşekkür ederim, saygılar. (CHP sıralarından alkışlar)