Konu:AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasım 2014 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:3
Tarih:14/10/2014


AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasım 2014 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; AK PARTİ'nin grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Grup önerimizde ilk olarak gündemdeki bazı uluslararası sözleşmelerin ön sıralara alınarak görüşülmesi, ikinci olarak da Genel Kurulun ekim ve kasım aylarındaki çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - AKP'nin logosu var orada.

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, AKP'nin logosu var orada. Kürsüye bir tabela koydular, orada AKP'nin logosu var.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Buna göre; Genel Kurul salı günleri 15.00-21.00; çarşamba, perşembe günleri ise 14.00-21.00 saatleri arasında çalışacaktır. Bunu sizlere arz etmek istiyorum.

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, kürsünün önünde bir logo var, AKP'nin logosu var.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - İkinci bir husussa: Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; özellikle AK PARTİ hükûmetleri...

FARUK BAL (Konya) - 24 televizyonun yirmi dört saat AKP'yi verdiği yetmiyor, bir de buradan mı yapıyorsunuz?

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - ...2002-2014 yılları arasında Türkiye'ye birçok şey getirdiler. Bunu özellikle yüce Meclisimize arz etmek istiyorum.

Son günlerde Türkiye'mizde bayram sonrası, bayramın üçüncü ve dördüncü günleri, hatta beşinci günü Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynandı ama AK PARTİ hükûmetleri, geldiği günden bugüne kadar, bu ülkenin demokratikleşme sürecinde bugünlere kadar yaşanan kesintiler nedeniyle ayağındaki prangaları kırdı, zincirleri, her tarafı kırdı. Buna ilişkin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde neler getirdi, hep birlikte bunları sizlere arz etmek istiyorum.

2002 tarihinde biliyorsunuz olağanüstü hâl vardı bu ülkede ve AK PARTİ olağanüstü hâle son verdi. 2004 tarihinde yine bu Hükûmet DGM'leri kaldırdı. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını getirdik. 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumunu getirdik. Nüfus Kanunu'nda, ki daha önce...Özellikle ben doğu ve güneydoğudaki kardeşlerime seslenmek istiyorum buradan: Başka birileri şunu söyleyebilir "Ben sizin haminizim, ben bunları getirdim." diyebilir ama inanın ki eğer bu ülkede şu andaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı -bunu samimiyetimle söylüyorum- hiçbir insan buna cesaret edemezdi. Daha önce kendi çoluk çocuğuna -kendi demografik yapısına göre kendi çocuğuna- isim koyamayan insanlara -biz kanunla değişiklik yaptık- dedik ki: "İster Suzan koy, ister Zozan koy, ama bu senin tabii hakkın." Biz bunları getirdik.

Yine bizim dönemimizde cezaevlerinde resmî dilin dışında hiçbir dil kullanılamıyordu. Yani ilgili eğer tutuklu ise, hükümlü ise içeride kendi annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, kızıyla -her neyse- Türkçe'nin dışında kesinlikle herhangi bir dilde konuşamıyordu. Biz bunların önünü açtık.

Yine, mahkemelerde, aynı şekilde, bir husus daha getirdik, dedik ki: "Siz hangi dili en iyi biliyorsanız o dil üzerinde bunu mahkemeyle konuşabilirsiniz." Bunları getirdik.

Yine, bu ülkede bir tane kaset dinlenemiyordu değerli milletvekilleri, siz kendi ana dilinizi konuşamıyordunuz. Ama AK PARTİ hükûmetleri döneminde özellikle TRT Şeş -yaklaşık olarak da 16 tane şu anda bildiğim kadarıyla resmî radyo var- günde yirmi dört saat yayın yapıyor.

Üniversitelerde yine bu Hükûmet Kürdoloji bölümlerini açtı. 4+4'lerle birlikte, Siyeri Nebilerle birlikte Kürtçe seçmeli ders oldu.

AK PARTİ hükûmetlerinde faili meçhul cinayetler kaldırıldı.

Yine yasal değişikliklerle özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açtık, bu okullara serbestlik getirdik.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Mem û Zîn gibi Kürt dili ve edebiyatının önemli bazı eserlerinin yayımına başladık.

Sosyoekonomik anlamda da bir şeyler arz etmek istiyorum. Bakın Dersim olayları nedeniyle ilk kez şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adına özür dilemişlerdir ki bu Türkiye'de bir ilktir.

Düşünce adamlarının Türkiye'ye dönmesi: Kemal Burkay gibiler otuz bir yıl sonra ana vatanlarına dönmüşlerdir.

Ben bunu özellikle şunun için söylemek istiyorum. doğu veya güneydoğu veya batı bölgelerinde yaşayan Kürt kardeşlerimin özellikle -istirham ediyorum- bunu iyi dinlemelerini ben söylüyorum: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde daha fazla kamu yatırımlarının önü açılmıştır. 2002-2014 yılları arasında sadece Ağrı merkeze 5,7 yani 6 katrilyonun üzerinde bir yatırım gelmiştir ki biraz sonra da bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Terör mağdurlarının zararını tazmin konuları sağlanmıştır. KÖYDES ilk kez 2005 tarihinde, AK PARTİ hükûmetleri döneminde kurulmuştur, 2005-2013 dönemlerinde 190 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi'nde, olağanüstü hâl döneminde boşaltılan bütün köylere 14 ilimiz -ki buna Ağrı da dâhil olmak üzere- yardımcı olmuşlardır. Türkiye artık geri dönülemeyen bir seviyededir.

Ben bunları özellikle bu son bir hafta süreci içerisinde, Kobani algısı adı altında -benim ilim de dâhil olmak üzere, benim ilçem de dâhil olmak üzere- burayı yakan yıkanların vicdanlarına havale ediyorum.

(Hatibin konuşmasına kürsü önünde devam etmesi)

EKREM ÇELEBİ (Devamla) Bakın, şunu özellikle arz ediyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum: Bu benim ilim ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir ili. Ağrı Havaalanı, 2.500 seyircili kapalı spor salonu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Merkezi, kentsel dönüşüm, Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı Yazıcı Barajı... Bakın, AK PARTİ hükûmetleri gelmeden önce o bölgede susuzluk vardı.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Dolaşarak anlat, dolaşarak!

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu; dört yıllık yüksekokul, şu anda, iki yıldır öğrenci alıyoruz. Diyadin 50 yataklı Devlet Hastanesi, Eleşkirt 50 yataklı Devlet Hastanesi, Tutak ve Eleşkirt SGK binaları, Doğubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu -2015 yılında bitiyor bunlar- Tutak 30 yataklı Devlet Hastanesi. Ağrı doğal gaza kavuşuyor.

Bakın, ben, burada, özellikle Plan Bütçe Komisyonunda görev yapan herkese hakikaten teşekkürlerimi sunuyorum -ki o tarihte BDP yoktu, diğer partiler dâhil olmak üzere bu oy birliğiyle geçti- ve ben ilim adına Sayın Cumhurbaşkanıma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

Bakın, Patnos'a... Ben burada özellikle Ağrı'nın, ama özellikle Patnos'un insanlarına seslenmek istiyorum: Ya, Allah aşkına, peygamber aşkına, üç yılda bu ilçeye 150 trilyon lira para geldi, Ağrı iline 7 katrilyon lira para geldi AK PARTİ hükûmetleri döneminde.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) - Nereye gitti o paralar?

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Diyadin'e -ya, Tayyip Erdoğan farkı- iki yıllık yüksekokul ve artı, her köye neredeyse, Ağrı'nın totaline şimdiye kadar 425 kilometre -üç yıl içerisinde- sıcak asfalt geldi.

Ben burada şunu arz etmek istiyorum değerli kardeşlerim: Ağrı ilinize, ey değerli Patnoslularım, Patnos'a sahip çıkın ya. Ya Patnos'a daha önce, var ya, bu kadar kim geldi?

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) - Plan Bütçenin faydası oldu mu?

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Patnos'a son üç yıl içerisinde 150 trilyon lira parayı AK PARTİ hükûmetleri gönderdi ki 2 kere Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkıp da bu parayı aldık.

Üst geçit, Patnos Devlet Hastanesi, Badişan Köprüsü... 6,7 trilyon lira ya! Şimdiye kadar tek cepheden geçiyorlardı. Sıcak asfalt, 68 kilometre sıcak asfalt... Düşünün, 130 bin nüfuslu bir ilçeye üç yıl içerisinde 68 kilometre sıcak asfalt.

Değerli Patnoslu kardeşlerim, sizin Recep Tayyip Erdoğan'a, sizin Ahmet Davutoğlu'na çok fazla sahip çıkmanız lazım ama bu Patnos'u da yakıp yıkanlara sizin dik durmanız lazım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bakın, ilçe emniyet, jandarma... Biz, aldık, bakın, burada kavşağını yaptık, merkezî hükûmet bütçesinden 300 milyar lira para gönderdik onlara.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, seyyar kürsü yaptı Meclisi! Yaka mikrofonu taksın

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, Patnos'a, son, yine, ilçe emniyet amirliği, Osmanlı mimarisiyle cami, sosyal hizmet merkezi, gençlik merkezi, kentsel dönüşüm, Kur'an kursu, devlet hastanesi, PTT binası, Sultan Alparslan Fakültesi... Ya bir ilçeye iki tane dört yıllık, 2 tane de 2 yıllık yüksekokul götürmüşüz biz. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Ahmet Bey geldi, kendileri temellerini attı, ben buradan kendilerine de şükranlarımı sunuyorum. Biz şimdiye kadar Erciş'in mülhakatıydık.

Değerli Patnoslular...

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) - Patnos'ta konuşmuyorsun, Mecliste konuşuyorsun.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - ...biz, şimdi, ağır ceza olduk ve 3 tane de mülhakatımız; Tutak, Malazgirt, Bulanık... Bunları ben size... Patnos İnfaz Koruma Cezaevi, 17 ünitelik ağız ve diş kliniği, Patnos'a Sosyal Güvenlik Kurumu -ki bunlar bitti- Patnos'a 3 tane lise... İlk kez Selçuklu mimarisiyle o bölgeye lise geldi; Patnos Kaymakamlığı, ilk kez o bölgelere Selçuklu mimarileriyle biz binalar yaptık.

ALTAN TAN (Diyarbakır) - Yahu Doğubeyazıt'a bir şey yapılmadı mı?

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) - Ağrı eşittir Patnos herhâlde.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, değerli kardeşlerim, bunları neden sizlere söylüyorum? Ben burada özellikle istirham ediyorum: Kobani algısı üzerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde algı yönetimini yapan insanlara sesleniyorum. Bu, Patnos olmamalıydı. Eğer, siz bu kadar yatırımı getirdiğiniz zaman şuradaki kareciklerin olmaması lazımdı.

AK PARTİ hükûmetleri, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye değerli kardeşlerim, bakın bunları verdi. OHAL'leri kaldırdı, DGM'leri kaldırdı, insan haklarına dayalı sistem getirdi, başörtüsünü getirdi.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Biz yaparız, onlar yıkarlar.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Ya ben burada herkesin vicdanına seslenmek istiyorum. Bunu yapanlara herkesin elbirliğiyle karşı çıkması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Biz yapıyoruz,onlar yakıyorlar.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Arkadaşlar, bu devlet gayrisafi millî hasıla yönünden 2 bin 500 dolardan şu anda 11 bin dolara geldi. Burada herkesin bu Hükûmete ve bu devlete sahip çıkması lazım.

Ben burada hepinize saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)