Konu:Türkiye'de bir iç isyan çıktığına ve Hükûmetin istifa etmesi gerektiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:3
Tarih:14/10/2014


Türkiye'de bir iç isyan çıktığına ve Hükûmetin istifa etmesi gerektiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bundan birkaç gün önce Türkiye'de bir iç isyan çıktı. 38 vatandaşımız canını kaybetti, yüzlerce insan yaralı, binlerce devlet dairesine saldırı yapıldı. Hükûmet de hiçbir şey yokmuş gibi miting yapıyor, Tayyip Erdoğan miting yapıyor, oraya polisleri getiriyor ve yolda polisler şehit oluyor. Şerefli ve namuslu bir hükûmet gelir, Parlamentoya bunun hesabını verir.

Ayrıca, hem Tayyip Erdoğan hem de Ahmet Davutoğlu diyor ki: "CHP bunları sokağa çağırdı." Namusları ve şerefleri varsa, CHP hangi hareketiyle bunları sokağa çıkarmışsa, gelir burada ispat eder. Yoksa müfteri durumuna düşerler.

Arkadaşlar, bu Parlamentonun bu olaya sahip çıkması lazım. Memlekette iç isyan çıkmıştır. İç isyan, ancak Abdullah Öcalan'dan talimat getirilmek suretiyle hafifletilmiştir. Bu Hükûmet yok, istifa etmesi lazım...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ...şeref ve haysiyeti varsa istifa etmesi lazım. Böyle bir hükûmet Türkiye'yi yönetemez.