Konu:Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:2
Tarih:02/10/2014


Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül 2014 tarihinde yapmış olduğu açıklamanın arkasındayız. Ben de bu kürsüden daha önce bugün yaptığım konuşmadaki aynı şeyi söyledim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Suriye rejimini burada savunuyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - IŞİD gibi kafa kesen, vahşi uygulamaların içerisine girmiş olan bir örgüte karşı Türkiye uluslararası koalisyonda yer almalıdır ama sizin niyetiniz IŞİD'le mücadele etmek değil...

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Esed kafa koparmıyor mu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin niyetiniz Suriye rejimiyle, Esad'la daha önce göremediğiniz hesabı görmek. Gerçekten IŞİD'le mücadele niyetiniz olsaydı bu tezkereye Esad rejimiyle hesaplaşma iddianızı değil IŞİD'le hesaplaşma iddianızı koyardınız. Tezkerede 1 kez "IŞİD" kelimesi geçiyor, 15 kez "Suriye ve Esad rejimi" geçiyor.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Esedseverliğe bak!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ayrıca, uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı hangi yöntemle mücadele ettiğini burada yaptığım konuşmada sizlere özetledim. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Emrullah Bey bu konuşmamı dinlememiş, kendisine bir konuşma metni verilmiş veya hazırladığı konuşmayı benim verdiğim bilgileri dikkate almadan yapmış. Biz, Emrullah Bey'e ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna yardımcı olmak üzere bu konuda bir broşür hazırladık. "IŞİD Gerçeği ve Türkiye" broşüründe -sizlere de bunu dağıtalım uygun görürseniz- uluslararası koalisyonun hangi yöntemleri uyguladığı yazılı. Hangi ülke ne yapıyor? Kara harekâtı yapan tek bir ülke yok. 6 ülke "Hava harekâtına katılırım." demiş, diğerleri "Manevi destek, siyasi destek, diplomatik destek." diyor. IŞİD'i besleyip büyüten, bu hâle getiren sizsiniz, sizin Hükûmetiniz, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hükûmetin Suriye politikasına, dış politikasına güvenmiyoruz.