Konu:Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:2
Tarih:02/10/2014


Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan Hükûmetin yürütmekte olduğu bu politikanın bir devlet politikası olduğunu söylemiştir. Devlet politikası dediğiniz zaman sadece Hükûmeti değil, muhalefet partilerini, devletin tüm kurumlarını, tüm milleti kapsayan bir politika demektir. Böyle bir politika da Genelkurmay Başkanının, konuyla ilgili bürokratların, Dışişleri Bakanının sadece Hükûmete değil, gelip muhalefet partilerine de -başta ana muhalefet partisi olmak üzere- bilgi vermesi gerekir.

Sayın Millî Savunma Bakanı konuşmasını normalde siyasi parti gruplarından sonra yapacaktı çünkü öyle bir öneri geldi. Ben "Hayır." dedim, önce konuşsun ki bilgi versin. Bakın, orada dahi Hükûmetin bilgi verme düşüncesi yok, muhalefet partilerinin konuşmasına cevap vermek üzere en son konuşmayı planlıyor. Bu sadece ve sadece Hükûmet politikasıdır, öyle de dememek gerekir, Davutoğlu-Erdoğan ikilisinin Türkiye'yi maceraya sürükleyecek, savaşa sürükleyecek bir politikasıdır efendim.

Teşekkür ederim.