Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:2
Tarih:02/10/2014


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim eleştirilerim gayet açıktı. Gönül isterdi ki Sayın Elitaş gelsin, bu eleştirilere cevap versin. Başka bir şey söylüyor. Konuşmamda şunu açık ifade ettim: Esad, halkına zulmeden, baskı uygulayan bir devlet başkanıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bravo!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunu esasen kendisi de duydu da söyleyecek herhangi bir şeyi yok, onun için bocalıyor.

Değerli arkadaşlar, Türkiye, Davutoğlu'nun yayılmacı, emperyal isteklerinin aleti olacak bir ülke değildir. Onun Panislamist yayılmacı, İslam dünyasının liderliğine oynayan bir Türkiye hedefi, Türkiye'yi maceraya, Türkiye'yi içinden çıkamayacağı kargaşanın, savaşların içine sokmaktadır. Burada savaş çığlığı görüyorum, IŞİD'e yönelik bir mücadeleyi görmüyorum burada.

Uluslararası koalisyon... Uluslararası koalisyon ne yapıyor? Bunların ülkeler itibarıyla neler yaptığını size tek tek söyleyeyim, burada listesi var, arzu ediyorsanız hepsini verebilirim. ABD Dışişleri Bakanı Kerry: "Hayır, biz kara harekâtı istemiyoruz." diyor. Yine, Beyaz Saray sözcüsü, aynı açıklamayı yapıyor: "Asla, bu, bizim kırmızı çizgimiz." diyor. Ne yapıyor diğer ülkeler? "Hava harekâtı" diyor, "insani yardım" diyor, efendim "diplomatik destek" diyor, işte "ilaç desteği" diyor, bunları söylüyor. Hiçbiri "Ben, kara harekâtına girerim." demiyor, bunu doğru bulmuyorlar; hiç kimse. Eğer bunu doğru buluyorsanız gelin, açıklayın ama yapamazsınız. Sizin niyetiniz, IŞİD terör örgütüyle mücadele etmek değil, Şam yönetimini devirip -Sayın Erdoğan dün bunu söylüyor: "Şam yönetiminin devrilmesi öncelikli hedefimizdir."- Şam yönetimini devirip...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...oraya, Türkiye'nin kuklası olacak bir Hükûmeti getirmektir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Türk Silahlı Kuvvetlerini bunun için savaşa sürüklemek istiyorsunuz.

Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)