Konu:(11/36) Esas Numaralı Gensoru Önergesi'yle Aynı Konuda Verilmiş Bir Soruşturma Önergesi Olduğuna Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in Anayasa'yı İhlal Ederek Bu Soruşturma Önergesini İade Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:100
Tarih:10/06/2014


(11/36) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ'YLE AYNI KONUDA VERİLMİŞ BİR SORUŞTURMA ÖNERGESİ OLDUĞUNA VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK'İN ANAYASA'YI İHLAL EDEREK BU SORUŞTURMA ÖNERGESİNİ İADE ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, daha önce bu konuda biz Meclis soruşturması önergesi vermiştik, bu soruşturma önergesinde de benim imzam vardı. Bu Meclis soruşturması önergesi, Anayasa'nın 100'üncü maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen, Cemil Çiçek haddini aşarak, Anayasa'yı ihlal ederek o soruşturma önergemizi geri çevirmiştir. Kendisi Anayasa'yı ihlal etmiştir. Meclis Başkanı, 55 milletvekilinin imzaladığı soruşturma önergesini iade edemez. Onun yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Cemil Çiçek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini gasbetmiştir. Kendisini istifaya davet ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Sayın Cemil Çiçek soruşturma önergesinin reddine ilişkin açıklamasını detaylı olarak yapmıştır...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, yanlış yaptı. Sayın Başkan, yanlış yaptı.

BAŞKAN - Müsaade eder misiniz?

KAMER GENÇ (Tunceli) - İsterseniz bu konuda bir usul tartışması açalım.

BAŞKAN - Siz yanlış olduğunu söylüyorsunuz, ben de bu konuda açıklama yaptığını belirtiyorum.

Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama bu konuda isterseniz bir usul tartışması açalım. Bunların hepsi yol oluyor. Meclis Başkanı 55 milletvekilinin yaptığı imzayı hükümsüz sayamaz.

BAŞKAN - Sayın Genç, tamam, söylediniz, kayda geçti. Ben de Sayın...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama hakkı yok efendim.

BAŞKAN - Tamam, siz "Hakkı yok." diyorsunuz ama biz mahkeme değiliz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama bundan sonra Meclis Başkanı... Hayır, Meclisteyiz efendim, buraya...

BAŞKAN - Lütfen... Lütfen...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, Meclis Başkanı, 55 milletvekilinin iradesini yok sayamaz.

BAŞKAN - Sayın Genç, siz bu konudaki açıklamanızı yaptınız, itirazınızda bulundunuz...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yaptım ama bunu bir de kamuoyuna müsaade edin de biz söyleyelim.

BAŞKAN - Ben de size diyorum ki: Sayın Çiçek bu reddinin gerekçesini Sayın...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın mayın değil; tamamen Tayyip Erdoğan'ın emrindeki Cemil Çiçek.

BAŞKAN - Lütfen hakaret etmeyin.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hakaret etmiyorum, emrinde.

BAŞKAN - Lütfen hakaret etmeyin Meclis Başkanımıza.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Emrinde. Yani, Meclis Başkanı çıkıp da efendim, bu kadar yolsuzluğa, bu kadar hırsızlığa bulaşmış birisini koruyamaz.

BŞAKAN - Ret gerekçesini açıklamıştır. Sizin de itirazınız kayda geçmiştir.

Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tayyip Erdoğan'la ilgili yolsuzluk ve hırsızlık iddiaları ortaya çıkarken bunu örtbas edemez efendim.