Konu:TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:117
Tarih:07/06/2012


TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz bu kota meselesi ÇAYKUR'un Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarla yürümekte ve ÇAYKUR kendi iş planı çerçevesinde ve çayın da kalitesini belli bir seviyede tutacak şekilde bu kotaları belirlemekte. Kotalar çok yükseldiği zaman kalitenin düştüğünü ÇAYKUR yöneticileri daha önce muhtelif vesilelerle bize bildirdiler.

Öte yandan, sadece çay kaçakçılığı değil, diğer konularla ilgili kaçakçılıkta da ilgili bütün kurumlarımız belli bir çaba içindeler ve Sayın Başbakanımızın bu konudaki talimatları da çok çok açık. Dolayısıyla, ilgili kurumlarımız belli bir eylem planı çerçevesinde kaçakçılıkla mücadele çabalarını sürdürecekler.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.