Konu:TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:117
Tarih:07/06/2012


TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, Toprak Mahsulleri Ofisinin silolarında çok önemli miktarda fındık bulunmaktadır. Bu fındıkları FİSKOBİRLİK'e gerekirse ücretsiz vererek, FİSKOBİRLİK'in mali durumunun düzeltilmesi düşünülmekte midir?

Doğu Karadeniz Bölgemizde, Ordu'da ve Giresun'da halkımız için son derece önemli olan bu fındığın piyasadaki fiyatını düşürmemek için okullarda fakir ailelere ücretsiz fındık dağıtarak arzı ve talebi dengelemeyi düşünüyor musunuz?

Bir de Toprak Mahsulleri Ofisinin 2004 yılından beri yaptığı deniz taşıma ihaleleri açık ihaleyle yapılmıyor, pazarlık usulüyle yapılıyor ve sürekli aynı firmaya veriliyor. Bu para yaklaşık 100 trilyon lirayı buldu. Açık ihale yapılmaması konusunda bir soruşturma açılmasını düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğdu.