Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:139
Tarih:10/09/2014


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, şimdi, üniversiteler başladı. Her gün istisnasız 5 veya 6 öğrenci bana telefon ediyor "Yurt bulamadık." diyor. Şimdi o kadar zor durumda ki bu öğrenciler. Hükûmet ne tedbir alıyor?

Bakın, bugün, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi gençlik sorunu yani gençler üniversiteye başlıyor, yurt yok. Nereye gidecek bu insanlar? Bir de köyden gelenler, fakir aile çocukları var. Evvela, bunu nasıl çözeceklerini Hükûmet bize bir şey etsin.

Bir de bu Karayollarındaki taşeron işçilerin taşeron işçi olarak çalışamayacağı, devamlı işçi olarak çalışması yönünde Danıştayın kararları var. Defalarca burada söyledik, bu taşeron işçilerin sorununu nasıl çözecekler? Bunu bir açıklasınlar, Vatandaşlar her gün bizi telefonla arıyor "Kardeşim, bizim bu sorunumuzu dile getirmiyorsunuz." diyorlar; bunlara bir çözüm bulalım. Yani burada, tamam, bazı şeyleri söyleyelim ama böyle, yargı kararını yerine getirelim...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)