Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:138
Tarih:09/09/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın milletvekilleri, şimdi, tabii, zamanımız çok dar olduğu için süratli konuşmak lazım.

Aslında bu torba kanunda iki şey önemliydi: Bir, atama bekleyen öğretmenler, o da yani işte 40 bin öğretmendi, 35 bine indirdiler. Bir an önce tayin bekleyen öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi bakımından gerekliydi. Ayrıca, Soma'da meydana gelen maden kazasında şehit olan madencilerimizin ailelerinin acılarını hafifletmek üzere getirilen bazı hükümleri dışında bu kanunla, maalesef bu torba kanunla, Türkiye'de kapkara bir rejim getiriliyor. Hukuk ayaklar altına alınıyor, faşist bir dikta yönetimi kuruluyor. Bakın, kamu görevi yapan kişilerin görev, nakil ve yer değiştirmeleri, unvan değişikliklerine ilişkin dava açma yasağı getiriliyor ve Anayasa'nın 125'inci maddesine göre verilmesi gereken yürütmenin durdurulması kararları ortadan kaldırılıyor. Türkiye'ye âdeta bir dikta rejiminin kurulması için maalesef AKP iktidarının kafasına koyduğu bir yönetim getiriliyor. Devlet malları âdeta sultanların zamanında, kralların zamanındaki gibi, işte, kral rejimi getirilmeye çalışılıyor ve Türkiye'deki bütün devlet malları, mülkleri bir ailenin üzerine geçirilmek isteniyor. Bir vakıf kurulmuş ve bu vakfa Türkiye'nin her tarafında devletin malları bağışlanıyor. İşte görüyorsunuz, eskiden belediyeler birtakım insanlara, vakıflara arsa bağışlıyordu ama şimdi, anahtar teslimi bina yapmak suretiyle teslim ediyorlar. İşte, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler maalesef büyük binalar yaparak bedava bunlara bağışlanıyor.

Arkadaşlar, tabii, bununla getirilen şeylerden... Orman yerleri, birtakım yerler imara açılıyor, yaylalar, kışlaklar imara açılıyor, TOKİ'ye veriliyor ve bu maalesef Türkiye için büyük bir yara. Yine Türkiye'de devlete ait olan, kamuya ait olan birtakım yaylalar, kışlaklar hâlâ bir türlü gözü doymak bilmeyen "Toprak gözünü doyursun." denilen birtakım kişiler bunları alıp, kamu gücünü kullanmak suretiyle bunların mülkiyetini kendi üzerine geçirmeye çalışıyorlar.

Vergi afları getirildi. Vergi afları, biliyorsunuz... Bu AKP iktidarı zamanında kendi yandaşlarının hesapları incelenmedi. Biliyorsunuz, bu Ankara'nın çevresine devasa gökdelenler dikildi. Bunların hepsi devletin sırtından haram parayla kazanılan, hepsi değilse de çoğu haram parayla kazanılan gökdelenlerdir. Ayrıca bununla da yetinilmiyor, bu gökdelenler getiriliyor, normal kira bedellerinin 3 misli-5 misli fiyatlarla devlet dairelerine kiraya veriliyor, burada da devleti soyuyorlar.

Arkadaşlar, ayrıca "kentsel dönüşüm" adı altında maalesef Türkiye'de çok büyük yolsuzluklar yapılıyor. Belediye hudutları değiştiriliyor. İşte, burada yine sabaha karşı kabul edilen bir korsan önergeyle Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinin hudutları içinde olan bir mahalle getirildi, sırf Ağaoğlu'nun inşaatlarını istediği gibi yapması için ona tahsis edildi, kendi belediyelerinde daha fazla imar alır, daha istediği keyfî büyüklükte gökdelenler diker diye. O kadar çok yolsuzluklar, keyfîlikler var ki böyle bir kanun Türkiye'ye rahatlık değil, Türkiye'ye zenginlik değil fakirlik ve adaletsizlik, âdeta bir yoksulluk ve karanlık bir rejim getirir. Bunu tabii göreceğiz.

Arkadaşlar, şimdi, Davutoğlu AKP kongresinde konuştu, dedi ki: "Milletin ve yetimin malına el uzatanların elini kardeşim de olsa koparırım." Bakacağız, hakikaten, hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan kardeşlerinin ellerini koparacak mı, yoksa bunları taltif mi edecek, bunu uygulamada göreceğiz. Zaten AKP'nin bir huyu var, çıkıyorlar meydanlara en parlak nutukları atıyorlar ama söyledikleri hep yalan, hep tersi.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Millet ne diyor?

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, şimdiye kadar doğru dürüst bunların bu memlekete demokrasi adına...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Evet, süreniz bitti Sayın Konuşmacı.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...insan hakları adına, yoksulluk adına getirdikleri hiçbir tasarı yok, onun için bu kanuna ret oyu vereceğim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)