Konu:Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'na Yeni Geçici Madde İhdasına Dair Vermiş Olduğu Önergenin İşleme Alınmasının İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:138
Tarih:09/09/2014


BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NA YENİ GEÇİCİ MADDE İHDASINA DAİR VERMİŞ OLDUĞU ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın milletvekilleri, iki gündür bu Meclis çorba gibi yönetiliyor. O kadar keyfî yönetiliyor ki kanun...

Şimdi, bakın, arkadaşlar, değişiklik önergeleriyle ilgili 87'nci madde ne diyor: "...kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, tümünün veya bir maddenin komisyona iadesi, bir maddenin değiştirilmesi, metne ek veya geçici madde eklenmesi hakkında..." Değişiklik önergesi ayrı bir şey -maddenin değiştirilmesi- ek madde ilavesi ayrı bir şey. Şimdi, burada getirilen, ek madde; dolayısıyla, değişiklik önergesi değil. Bu çünkü kanun metni hâline geliyor. Bir defa, uygulama buradan yanlış, bir.

İkincisi: Zaten bu yapılandırma 75'inci maddelerde var. Yani bir kanun düşünün ki bu o kadar... Tabii, bu, hem Hükûmetin basiretsizliği hem komisyonun basiretsizliği. Kanunun başında yapılandırma getiriyor, sonunda da geçici maddeyle yapılandırma getiriyor. Ya, böyle bir saçmalık olur mu?

Bakın, yine, getirdikleri bu maddede ne diyorlar arkadaşlar: "Trafik muayenelerini 31/12/2014 tarihine kadar yapar." diyor. Buraya geçici madde getiriyor, "2014 tarihini Bakanlar Kurulu 2015'in sonuna kadar erteleyebilir." diyor. Böyle geçici madde olur mu yahu? Daha kanun çıkmamış, Bakanlar Kuruluna 2014 tarihini 2015'in sonuna kadar uzatma yetkisi verilir mi? Yani en cahil, yasadan anlamayan bir kişi yapmaz bunu. Şurada çıkarmışsınız, kanun daha çıkmamış, o maddeye "Buradaki bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defa uzatmaya yetkilidir." dersiniz, olur biter. O maddede der. Yahu, bu, kanundan başka her şeye...

Şimdi, Kanunlar Müdürlüğündeki o bürokratlar Hükûmetten korkuyor, burada doğru dürüst uygulama yapmıyorlar arkadaşlar. Ben o arkadaşlarla ilgili söylemek de istemiyorum. Şimdi, bakın, bu ek madde kanun maddesi hâline gelecek, okumuyor burada. Burada aslında 6 tane ek geçici madde olması lazım.

Arkadaşlar, bakın, bir de deniliyor ki: "6360 sayılı Kanun'dan doğan alacaklar." Bir nevi onda bir değişiklik getiriyor yani yapılandırma. Yapılandırmaysa, niye o yapılandırmanın yapıldığı maddede bunu yapmadınız da şimdi mi aklınıza geldi? Böyle mi gayriciddi insanlarsınız? Siz böyle mi yasa yapıyorsunuz? Aklınız sonra mı başınıza geliyor? Başta aklınız neredeydi? Bunları sorarlar insanlara ya, bunları sorarlar arkadaşlar!

Onun için, yani kanun yapma tekniği... On iki senedir iktidarda olan bu parti hâlâ kanun yapmasını bilmiyor. Ve burada Meclis Başkan Vekili çıkıyor, Hükûmet ek madde hazırlasın diye iki saat arkadaşlar, milletvekilleri burada oturuyor, o da gitmiş içeride keyfine bakıyor. Böyle Meclis Başkan Vekilliği yapılır mı? Meclis Başkanını aradım, telefonuma çıkmadı. Ona haddini bildiririm ya! Böyle Meclis yönetilmez arkadaşlar, böyle Meclis yönetilmez.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Nasıl haddini bildiriyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Milletvekilleri oyuncak değil. Burada oyuncak değil milletvekilleri. Biz burada...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekili, laf atmayın lütfen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Kanunu eğer yapacaksanız zamanında getirin yapın bunları canım. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar!