Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:138
Tarih:09/09/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında ben torba yasa üzerinde konuşacaktım ama -son gelişme Artvin'de- şu kısa saatler içerisinde bir bilgi geldi bana.

Bu Parlamentoda Cerattepe'ye ilişkin çok konuşma yaptım, sizi bıktırdığımı da biliyorum ama şimdi, Oruçlu köyünde geçen hafta içerisinde, geçen aylar içerisinde bir yol çalışması yapılmak istendi madenle ilgili olarak. Biraz önce de Kafkasör'de, bir doğa cenneti olan, Artvin'in üzerinde yer alan, bir millî park niteliğinde olan yerde Cerattepe madeni bahane edilerek Oruçlu köyüne giden yolda bir genişletme çalışması yapılmasıyla ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğünün damgalama çalışması yaptığına ilişkin bir bilgi geldi değerli arkadaşlarım.

Bakın, Artvinliler tarih boyunca devletle hiç karşı karşıya gelmediler Sayın Bakan. Yarın üzücü olaylar olabilir Artvin'de. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Artvinliler hiçbir dönemde devletle, milletle karşı karşıya gelmediler, onu da başardınız. Nasıl başardığınızı bilmiyorum, bakın.

Şimdi, gelinen noktada Orman Bölge Müdürlüğü damgalama çalışması yapıyor Oruçlu köyüne doğru 15 metre yol genişliğinde, ki ihtiyaç da yok, madenle ilişkili yapılmakta olan bir yol çalışması. Bir de idare mahkemesinde dava devam ediyor. ÇED raporu içerisinde yol genişletilmesine ilişkin herhangi bir ibare, herhangi bir beyan da yok. Yeşil Artvin Derneği çırpınıyor, bu saatte Artvin Valiliğinin, makamının önünde bekliyorlar. Aldığımız bilgilere göre, yarın bu yol çalışmasıyla ilişkili olarak ilgili kurumlar gerekli çalışmayı yapacaklar. Artvinliler de yarın orada olacaklar. Artvinliler ile güvenlik güçlerinin karşı karşıya geleceğine ilişkin elimizde ciddi emareler var, ciddi duyumlar var, bizleri uyarıyorlar.

Orman Bölge Müdürüne, Artvin Orman Bölge Müdürüne sesleniyorum: Dün Yeşil Artvin Derneğinin Başkanı Orman Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe veriyor "Bakın, burada yasaya aykırı işlem yapıyorsunuz." diye. Orman Bölge Müdürü, Yeşil Artvin Derneği Başkanına diyor ki: "Yarın buna cevap vereceğim." Bugün Dernek yetkilileri kalkıyorlar, Orman Bölge Müdürlüğüne gidiyorlar. Orman Bölge Müdürü diyor ki: "Ben on beş gün içerisinde cevap vermek zorundayım." Bakın, bugün öğleden sonra Orman Genel Müdürünü aradım.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ormanı katledenlerin kimler olduğunu biliyoruz. 6831'in ne olduğunu bilirim. Yıllarca avukatlık yaptım ama ormanı orman dairesinin katlettiğine ilişkin bir örneği görmedim değerli arkadaşlarım. Devlet eliyle ormanı yok etmeye çalışıyorsunuz Artvin'de, Artvin'de bir cinayet işleniyor.

Bakın, ben, Cerattepe'ye ilişkin ihalelerin nasıl yapıldığını, ihaleye nasıl fesat karıştırıldığını bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde onlarca kez anlattım. Bütün kulaklar sağır, duvarlara çarptım ama gelinen noktada görülüyor ki yarından itibaren Artvin'e yeni bir bomba atıyorsunuz siz.

Lütfen -biraz önce milletvekilime de söyledim- Valilik yetkililerine buradan sesleniyorum, AKP'nin yetkililerine sesleniyorum, Sayın Bakana sesleniyorum: Bakın, yarın eğer Artvin'de üzücü bir olay olursa, değerli arkadaşlarım, bütün Artvinlilerin iki eli yakanızdadır. Eğer orada bir tek üzücü olay olursa bunun sorumlusu Hükûmettir değerli arkadaşlarım; bunu buradan uyarıyorum.

Bu yörenin milletvekiliyim ben. Artvin'i gören milletvekili arkadaşlarım var, iktidar partisi içerisinde de milletvekili arkadaşlarım var. Yüzde 70 eğimli bir coğrafyanın üzerinde beynimize kurşun sıkılmasına izin vermeyeceğiz, bize bedeli ne olursa olsun vermeyeceğiz. (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar) O ihaleyi alan o firmanın yetkililerine de sesleniyorum, o bana mesaj atan Cengizlere, Özaltınlara da sesleniyorum: Bize bedeli ne olursa olsun Artvin'i yok etmenize izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Ben milletvekili olarak burada şov yapmıyorum, Artvin'i yok ediyorlar değerli arkadaşlarım, Artvin'i yok ediyorlar.

OSMAN ÇAKIR (Düzce) - Şov yapıyorsun, şov.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Öyle zannediyorsunuz siz Artvin'i görmediğiniz için. Size göre şov yapmak değil mi ormanı savunmak? Doğayı savunmak size göre şov yapmak değil mi?

Ben buradan Orman ve Su İşleri Bakanına sesleniyorum: Sayın Bakan, benim ulaşamadığım, çok önemli bir toplantıda olan Orman Genel Müdürüne lütfen talimat veriniz, yarın ormana uzanan o kirli elleri lütfen ormandan uzaklaştırınız diyorum.

Artvin huzurlu bir kent, bu ülkenin örnek kentlerinden bir tanesi, cumhuriyetin de en güzel kentlerinden birisi. Neden Artvin'e bomba atıyorsunuz değerli arkadaşlarım, neden Artvin'i peşkeş çektiriyorsunuz?

MUSA ÇAM (İzmir) - Bombacı bunlar, bombacı!

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Neden böyle yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Artvin'in milletvekili olarak bunu buradan bütün Türkiye'ye haykırıyorum: Bütün Artvinlilerin gözü kulağı yarın Artvin'de olsun, Artvin'deki bu cinayette olsun.

Bakın, Murgul'da da -en güzel yerlerimizden bir tanesi- aynı şirket siyanür barajı kurmak istiyor. Ölümler olacak, binlerce ölüm olacak, belki heyelanlar olacak. Bakın, Soma'yla ilgili olayı Özgür Özel burada konuştuğu zaman gülüp geçiyordunuz. Ben de Artvin'i buradan konuşuyorum. Yarın eğer Artvin'de bir tek ölüm olursa, değerli arkadaşlarım, onun vebali sizlerin üzerindedir.

O nedenle, Sayın Bakan, Orman Genel Müdürünü lütfen arayın. Bakın, lütfen arayın. Eğer bunu yapmazsanız bu kürsüye kendimi zincirleyeceğim. Bakın, bunu yapmazsanız bu kürsüye kendimi zincirleyeceğim değerli arkadaşlarım.

OSMAN KAHVECİ (Karabük) - Tehdit etme, tehdit etme.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Bu nedenle, lütfen, Artvin'e uzanan bu elleri kıralım diyorum, duyarlılığınızı bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)