Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:137
Tarih:08/09/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, birinci sorum, Ulaştırma Bakanı da burada olduğu için: Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizin kara yolları ihalesi -bunlar iki araba yan yana geçmeyen yollardır- ne zaman yapılacak?

İkincisi: Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan inşaat kaç liraya, kime ihale edilmiş, ruhsatı var mıdır, yok mudur?

Üçüncü sorum: Amerika'da son alınan uçak kaç liraya alınmış? İçine tefrişat olarak ne kadar para harcanmış ve Başbakan ve Cumhurbaşkanına ait olmak üzere şu anda devlette kaç tane uçak var?

Bunları öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.