Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:137
Tarih:08/09/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İstanbul'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu kazanın meydana geldiği inşaatın sahibi Torunlar, Recep Bey'in imam-hatipten arkadaşıymış. En az 10 tane KİT arazisini biliyorum arkadaşlar, en kıymetli arazileri ya bedava ya bedava seviyesinde bir fiyatla aldı ve hepsinin de üzerine devasa inşaatlar yaptı ve bu kişi Tayyip Bey'in sayesinde şimdi Türkiye'nin en zenginleri arasında, milyar dolarlar miktarında serveti var ve 10 işçi kendi inşaatında öldüğü zaman, hemen İstanbul Emniyet Müdürü daha ambulanslar gitmeden oraya polis gönderiyor, TOMA'ları gönderiyor vatandaşların üzerine biber gazı sıkmak için. Tabii, bu sizin vicdanınıza yakışan bir şey arkadaşlar.

Şimdi, tayin bekleyen öğretmenlerin, ekmeğe muhtaç olan öğretmenlerin o ızdıraplarını bahane ederek bir kanun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu kanunla getirilen ne? Arkadaşlar, siz bu kanunla yargı yolunu ortadan kaldırıyorsunuz. Düşünün, kamu hizmetlilerinin görev, nakil ve unvanlarıyla ilgili verilen yargı kararlarına ilişkin dava açmayı aşağı yukarı ortadan kaldırıyorsunuz, yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırıyorsunuz ve bunu çıkarırken de devletin yargı yetkisini ortadan kaldırıyorsunuz.

Ahmet Bey'i Konya'da dinledim, diyor ki: "Efendim, bundan sonra başbakanlar ve cumhurbaşkanları mahkemelere hesap vermeyecek." Ya kime verecek? "Allah ve millete verecek." Ahmet Bey, bunun kadar seviyesiz bir laf olur mu? Yani, bir insan hırsızlık yapacak, yolsuzluk yapacak, talan yapacak, gidecek, tesadüfen Cumhurbaşkanı olacak ve Başbakan olacak, mahkemeye hesap vermeyecek. O zaman mahkemeleri de kaldırın ya, mahkemeleri niye getirdiniz arkadaşlar? O zaman mahkemeleri kaldırın.

Bir de konuşmasında diyor ki: "Muhalefetten gelen olumlu tekliflere katılacağız." Peki, Ahmet Bey, getirdiğin bu kanunla o kadar çok yolsuzlukları ve hırsızlıkları affediyorsun ki... Burada, getirilen yasada... Mahkeme kararıyla Türkiye'de özelleştirilmiş o kadar devasa tesisler... İşte, bunların birisi, Konya'daki Seydişehir Alüminyum Tesislerini, 8,5 milyar dolara mal olan bir tesisi sen 370 milyon dolara vermişsin, mahkeme bunu iptal etmiş. Bu kanunla o mahkeme kararını hükümsüz sayıyorsun. Daha bunun gibi yüzlerce mesele var.

Arkadaşlar, devletin, hazinenin arazilerini getiriyorsunuz, ondan sonra meraları kendi yandaşlarınıza veriyorsunuz. İstanbul'da en kıymetli tarihî eserleri getirip de birtakım yandaş müteahhitlere veriyorsunuz ve onlar yakılıyor, kimse hesap sormuyor.

Arkadaşlar, Türkiye'de hukuk yok, adalet yok ve dolayısıyla bundan sonra Türkiye'de kaba kuvvet hâkim olacak. Siz zannetmeyin ki bundan sonra artık burada yani yargının olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde bunları artık biz burada kanunlarla sağlayacağız. Sizin bir tek şeyiniz var: Ne kadar devleti talan eden ne kadar vergi kaçakçısı, ne kadar imar yolsuzluğu yapan kişiler varsa işte burada her gün onlara af getiriyorsunuz ve Nurettin Canikli -şimdi gitti Bakanlık makamına oturdu- her gece yarısı burada, her kanunda ya bir vergi kaçakçısına ya imar yolsuzluğu yapan kişilere ve bunun gibi devletin kaynaklarını kendi yandaşlarına talan ettiren önergeler veriyordu ve bu önergeler burada okunmadan geçiyordu.

Değerli arkadaşlar, şimdi Tayyip Bey gitmiş "Ak Saray" diye bir uçak getirmiş. Arkadaşlar, bu uçak 435 milyon lira, ayrıca da Çiftlik'te kanuna aykırı kaçak inşaat yapıyor ve "Ben burada oturacağım." diyor. Bu inşaatı kendi yandaşlarına vermiş, korkunç suistimal var, korkunç. Arkadaşlar, 250 milyon liraya mal olması gereken bir inşaatı 1 katrilyon 400 milyon liraya veriyor. Yahu sizde hiç vicdan yok mu, bu devletin malını bu kadar talan ediyorsunuz, bu yandaş müteahhitlere... Bakın, öğretmen ekmeğe muhtaç, üniversite öğrencisi gidiyor, harçlığını kazanmak için gidip canını veriyor. Siz devletin katrilyonlarını hiçbir utanma duygusu duymadan, hiçbir sorumluluk duymadan yandaşlarınıza veriyorsunuz. Hiç mi Allah korkusu yok sizde, hiç mi vicdan yok ya? Bunları önlemezseniz... Bundan sonra bu iş artık silah zoruyla halledilecek.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)