Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN BAKANLAR KURULU PROGRAMI ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:135
Tarih:04/09/2014


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN BAKANLAR KURULU PROGRAMI ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Bülent Arınç'ın konuşmasını üzüntüyle izledim. Anayasa'ya aykırı bir görüşü, Anayasa'ya uymayan bir görüşü Sayın Arınç'ın ağzından duymak doğrusu benim için şaşırtıcı oldu. Sayın Tayyip Erdoğan, Anayasa'yı çiğneyerek Köşk'e çıkmıştır, bu çok açıktır.

Zaman kısa, her konuya giremeyeceğim ama Sayın Arınç, bir şey daha söyledi: "Sayın Ahmet Necdet Sezer görev süresi dolmuş olmasına rağmen, ben Meclis Başkanıydım, bana vekâleti vermedi, dört buçuk ay kendisi Cumhurbaşkanlığına devam etti." Sayın Arınç, Anayasa'nın 102'nci maddesine lütfen bakın, "Görevi dolan Cumhurbaşkanı yenisi başlayıncaya kadar görevine devam eder." Size ben bunu yakıştıramadım. Herhâlde bu yoğunlukta bunu atladınız belki.

Asıl söz isteme nedenim şuydu: Sayın Arınç, paralel yapı, hizmet hareketi, eğitim gönüllüleri, her neyse, hangi isimle isimlendirirsek isimlendirelim, bu yapıyla Cumhuriyet Halk Partisinin ilişkisi konusunda bir yanlış değerlendirme yaptı. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi bu oluşumla iç içe, beraber gibi bir değerlendirme yaptı.

Değerli arkadaşlar, bir şey daha söyledi: "Paralel yapı bana bugüne kadar, yani 17 Aralığa kadar bakanlarımızın yolsuzluğuyla ilgili hiçbir şey söylemedi." Evet, Sayın Arınç'a söylememişler ama MİT Müsteşarı, Nisan 2013'te Başbakanın önüne bir not koyarak, bakanlarının Rıza Sarraf'la ilişkisi konusuna dikkat çekmesini istiyor. (CHP sıralarından alkışlar) Sayın Arınç'ın bundan haberi olmamış olabilir, bu bilgi çünkü Başbakana veriliyor.

Değerli arkadaşlar, devlet içindeki yasa dışı oluşumlarla her şekilde biz mücadele etmeye hazırız. Nerede haksızlık varsa biz bu haksızlığın üzerine gideriz. Dün Ergenekon'daki haksızlığın üzerine gittik, Balyoz'un üzerine gittik, o "paralel yapı" olarak isimlendirdiğiniz yapıdaki polislere de kanun dışı bir uygulama yapıyorsanız, bu kanunsuzluğun da üzerine gideriz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biz kanunsuzluğa muhatap olan kişinin kimliği konusunda bir değerlendirmeden hareketle o kanunsuzluğu hoş görecek veya hoş görmeyecek bir anlayışa sahip değiliz. Biz hukuk devletinden yanayız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)