Konu:BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU TARAFINDAN KURULAN BAKANLAR KURULU PROGRAMI'NIN GÖRÜŞÜLMESİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:135
Tarih:04/09/2014


BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU TARAFINDAN KURULAN BAKANLAR KURULU PROGRAMI'NIN GÖRÜŞÜLMESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmet Programı üzerinde söz aldım, saygılar sunuyorum.

Ben bundan önce buraya fenerle çıkıyordum, bu fenerle çıkmamam "fener"i unuttuğumuz anlamına gelmez. "Fener"de yaptığınız hırsızlıkları, yolsuzlukları unutmadım, feneri saklıyorum, günü geldiği zaman yine getirip yüzünüze çarpacağım, onu bilesiniz.

Şimdi, değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bu Hükûmet Programı 1 Eylülde okundu burada. Şimdi, öyle gayriciddi bir Hükûmet Programı okundu ki bunun üçte 2'si atlanıldı; atladı okudu, burada Başbakan olarak okurken. Bir defa, böyle gayriciddiyet olmaz. Okuyabileceğiniz metni buraya getirin. Olabilir, ufak tefek düzeltmeler yapılabilir ama bunun üçte 2'si atlanıldı.

Şimdi, aslında, hükûmet falan değişmedi arkadaşlar, Potamyalı gitti, Kırımlı geldi yerine. Yani bu artık herkes tarafından bilinen bir şey. Şimdi bu Hükûmette de Başbakan makamına gelen Davutoğlu, bakın, Dışişleri Bakanlığında bürokratlarıyla yapılan bir konuşmada diyor ki: "Suriye'yle savaş çıkarmak için Süleyman Şah Türbesi'ne, oradaki askerlerimize birkaç tane füze atalım, oradaki askerlerimizi şehit edelim, ondan sonra da biz Suriye'yle harp çıkaralım."

Arkadaşlar, bu konuşmayı yapan bir kişi değil Başbakanlığa, bu kişi kodese girer, kodese. Ama AKP'lilerde hukuk yok, birçok şeyler yok, birçok şeyler olmayınca buraya geldi. Şimdi, bir Hükûmet kuruldu. Şimdi bu Hükûmetten bir iki tane bakanı tarif etmek istiyorum.

Şimdi, Bekir Bozdağ... Bekir Bozdağ kim arkadaşlar? 17 Aralık ve 25 Aralıkta...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, şahsiyetle uğraşmak yasaktır.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...suçüstü yakalanan bir hükûmetin adamlarıyla ilgili olarak toplanan belgelere... Savcıya, başsavcıya telefon ediyor, "Başsavcı, gece yarısı git, o savcıyı görevden al, o belgeleri al, yırt ve ondan sonra o soruşturmayı kapat." diyor. Bu konuda kendisi hakkında düzenlenen fezlekeyi geliyor, hem Meclis iade ediyor hem de kendisi iade ediyor. Eğer böyle bir durumda bir başkası olsaydı, yine burada Adalet Bakanlığı makamında değil, kodeste olurdu.

Yine bir Nabi Avcı var, Türk millî eğitimini mahveden, medrese eğitimine çeviren bir kişi. Kendisi bir yerde belediye başkanı iken...

Arkadaşlar, soruyorum kendisine, Tayyip Erdoğan, o zaman, onun belediye başkanı olduğu yerde...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Nabi Avcı ne zaman belediye başkanı oldu?

AHMET YENİ (Samsun) - Yalan konuşuyorsun!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne zaman belediye başkanı oldu Nabi Avcı ya?

KAMER GENÇ (Devamla) - ...orman arazisinde kaçak olarak 10-12 tane daire yapıp sattı mı satmadı mı? Çıksın, burada cevap versin.

Şimdi, değerli arkadaşlarımız, bakın, bu Hükûmet Programı...

AHMET YENİ (Samsun) - Nabi Avcı nerede belediye başkanı oldu?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yalan konuşan sensin ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - ...maalesef yani Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak, "yeni Türkiye" diye getirecek bir şey değil.

Şimdi, Tayyip Erdoğan diyor ki: "Efendim, biz Başbakanla anlaştık, Çankaya Köşkü'nü Orman Çiftliği'ne taşıyacağız, Başbakanlık da Çankaya Köşkü'ne taşınacak." Arkadaşlar, Çankaya Köşkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin simgesidir Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanlığının yeridir, o başka bir yere taşınamaz. Bunların aklına koydukları, Çankaya Köşkü'nü TOKİ'ye verip kendi yine Bilal'e birtakım rant sağlamaktır. Ama hem Ahmet Davutoğlu'nu ihtar ediyorum hem Tayyip Erdoğan'ı: Siz buna teşebbüs ettiğiniz anda, ben tek başıma da kalsam, çıkıp halka "Ey Türk halkı, Çankaya'da Cumhurbaşkanı Atatürk'ün kurduğu bu esere sahip çık diyeceğim ve biz halk olarak Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı makamının muhafazasını ve Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan kaçak inşaatın da gerekirse yıkılmasını sağlayacağız, bunu herkes bilsin. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti başıboş bir devlet değildir.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Gücün yetmez senin ona, gücün yetmez!

KAMER GENÇ (Devamla) -Şimdi, arkadaşlar, zaten "yeni Türkiye" dediği şu: Ahmet Davutoğlu'nun "Stratejik Derinlik" diye bir kitabı var, biliyorsunuz. Aslında, bu "Stratejik Derinlik" dediği, efendim dibi belli olamayan bir kuyu. Yani "Türkiye Cumhuriyeti'ni, laik Türkiye Cumhuriyeti devletini bu kuyuya atacağız." diyor. Ahmet Davutoğlu, senin gücün buna yetmez! Bu Türkiye Cumhuriyeti devletini ne sen yıkarsın ne Tayyip yıkar. Diyorlar ki, kendilerinin söyledikleri şu: "Efendim, biz bunun yerine bir Osmanlı Devletini kuracağız." İşte, kendisi de orada, kitabında diyor ki:" Türkiye Cumhuriyeti devleti burada bir parantezdir." Yani ne diyor? "Osmanlı Devleti içinde, yani o yapılan İstiklal Savaşı, kurulan laik Türkiye Cumhuriyeti, onların hepsi bir parantezdi, parantezi kapatacağız." diyor. Ben de kendisine diyorum ki AKP Hükûmeti Türkiye Cumhuriyeti içinde bir parantezdir, biz o parantezi kapatacağız arkadaşlar, onu herkesin bilmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN KAHVECİ (Karabük) - Hayal... Hayal...

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bu programı yazan insanlar ya Türkiye'de yaşamamıştır ya da yalancı makinesi tarafından üretilen bir beyin tarafından yazılmıştır.

Şimdi, arkadaşlar, öyle laflar söylüyorlar ki donup kalıyoruz. Diyor ki: "Vatandaşın her kuruşunun hesabını soracağız." Sen on üç senedir iktidardasın. Ya, bütün her şeyde denetim kalktı, devletin malları talan edildi. Yargıyı ortadan kaldırdınız. Hukuk devletinden bahsediyorlar. Arkadaşlar, şimdi, torba kanunda getirdikleri şeyde ne yapıyorlar? Kamu hizmeti gören memurların dava açma hakkını kaldırıyorlar, "Mahkeme kararlarını tanımayız." diyorlar. Bu nasıl hukuk devletidir? Böyle bir şey olur mu? Ya, insanlarda biraz ar olur, edep olur, utanma olur yani en azından doğru şeyler söyleyin arkadaşlar.

Bakın, şimdi çok şeyden bahsediliyor. Şimdi, Tayyip Erdoğan gitmiş, 426 milyon lira vererek uçak almış.

AHMET YENİ (Samsun) - Devlet aldı, devlet.

KAMER GENÇ (Devamla) - Her gün bir yere gidiyor ya! Daha dur bakalım, sen daha dün seçildin Türkiye'nin her tarafını, dünyayı geziyorsun. Ya, acaba, bu bir gün evinde çoluk çocuğuyla bir yemek yemiş midir? Her gün devletin ekmeğini yiyor, yemeğini...

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) - Onda memleket sevdası var, anlayamazsın sen, anlamazsın!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, insan biraz sıkılır be kardeşim, biraz sıkılır.

Şimdi, arkadaşlar, bakın, o kadar büyük yolsuzluklar yaptı ki, eğer her kuruşun hesabını soruyorsanız...

Bakın, sayın arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; sekiz senedir Sayıştay birçok kamu kurumunun hesaplarını incelemiyor, belediyelerin hesaplarını incelemiyor. İ. Melik Gökçek'in, bakın, en basiti, şu Eskişehir yolunda yapılan, 182 trilyon lira harcayarak kurduğu büyük betonu yıktılar, 182 trilyon havaya gitti.

Bakın, İstanbul'da Zorlu Holding'in... Biliyorsunuz, Zorlu Holding evvela Denizcilik Bankasını Emlak Banktan 69 milyon dolara aldı, kısa bir dönem sonra 2,4 milyar dolara sattı ve 69 milyon dolardan 1 milyar 931 milyon kâr etti. Sonra, İstanbul'da Karayollarında yaptığı ihale, inşaata... 386 bin metrekare kaçak inşaat yaptı. Bu inşaatın kaçaklığının giderilmesi için Tayyip Erdoğan yaptı mı yapmadı mı, çıksın burada söylesin. Şimdi, arkadaşlar, bu fezlekeler, Anayasa'ya göre, siz de verdiniz... Sizin 4 bakanınız yolsuzluk yapmış, suistimal yapmış, hakkında fezleke verdiniz mi vermediniz mi? Peki, verdiğiniz bu fezlekelere niye sahip çıkmıyorsunuz, soruşturma önergesine? Üç ay geçmiş, dört ay geçmiş şey komisyonu görev yapmıyor. Şimdi, Anayasa açıkça ihlal ediliyor. Siz kanunları tanımıyorsunuz.

Şimdi, efendim, Meclisi niye tatil ettiniz biliyor musunuz? Meclisi tatil etmenizin nedeni, Tayyip Erdoğan'ın 15 Ağustosta Cumhurbaşkanlığı ilan edildikten sonra mecburen gelip burada yemin etmek zorundaydı, onun için tatil ettiniz, onun için, onları şey etmek için.

Şimdi, arkadaşlar, bakın, evinde ayakkabı kutusunda para bulunan bankanın müdürü bir firmaya 575 milyon dolar kredi veriyor. Bir yan kuruluşa da 35,5 milyon dolar veriyor ve batıyor. Benim Tunceli'de bir Pertek köprüsü yapılması lazım, bunun maliyeti 100 milyon dolar; arkadaşlar, senelerdir yapılmıyor.

Şimdi, bahsediyorlar, Türkiye'de reform... Gelin, ben size bir Tunceli'yi gezdireyim, o yolların durumunu görelim. Arkadaşlar, ilçe yollarımızda iki araba yan yana gitmiyor. Böyle, bu kadar hayal aleminde yaşıyorsunuz ve yalan söylüyorsunuz.

Şimdi, koskoca program yapılmış Türkiye'de! Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin 49 vatandaşı tutsaktır arkadaşlar. Türkiye'nin bir konsolosluğu işgal altındadır. Sen ne biçim devletsin ya? Sen eğer haysiyetli bir devletin bir ferdi, Hükûmeti olsan gider o vatandaşları kurtarırsın. Öyle yalan bilgiler yayıyorlar ki "Efendim, biz bunların üzerine gidersek öldürürler." diyorlar, yalan söylüyorlar. Perde arkasında bunların hepsi, arkadaşlar, anlaşmalı şeyler.

Şimdi, bunlar diyorlar ki: "Efendim, biz herkese eşit davranıyoruz." Ya, nerede eşit davranıyorsunuz? Alevi vatandaşlarla ilgili hep kandırdınız. Ya, Alevi vatandaşların bir isteği var, cemevi ibadet yeri yapılsın. Niye yapmıyorsunuz? Arkadaşlar, bakın, on iki senede, sizin iktidarınız zamanında bir Alevi vatandaşı işe almadınız, hep ayrımcılık yaptınız, hep kendi adamlarınızı işe aldınız.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bugün Tayyip Erdoğan'ın oğluna Türkiye'deki belediyelerin hepsinde devletin devasa arazileri bağışlanıyor. Bunları kimin sayesinde bağışlıyorsunuz? Bakın, bunun hesabı sizden çok ağır sorulacaktır. Sizde hukuk denilen bir şey yok ve arkadaşlar maalesef Türkiye Cumhuriyeti devleti sizinle büyük bir itibar kaybetmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Ahmet Davutoğlu bir tane dost komşu bulmadı ama şimdi Başbakan oldu bütün dünyayı Türkiye'ye düşman edecek. Benim gördüğüm bu.

AHMET YENİ (Samsun) - Sen görmeye devam et.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunun için bu Hükûmet Programı yalan, gerçeklere dayanmıyor, hukuk ayaklar altına alınmış, yargı bitirilmiştir ama bunun hesabı size ağır sorulacak.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)