Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:135
Tarih:04/09/2014


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Elitaş'ın vermiş olduğu bilgi gerçeğe aykırıdır. Burada gece yarısı kendileri bir öneri getirmişlerdir. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay burada nöbetçiydi. Diğer siyasi parti grup başkan vekilleriyle mutabık kalınmış, 1 Ekime bırakılmıştır.

Soma madencilerinin ve diğer madencilerin hakları şimdi mi aklınıza geldi? O gece "Bunu kapatalım." derken aklınızda yok muydu bunlar? Hesap o değil, hesap o değil. Sözünüzde durmadınız, samimi değilsiniz.

Öğretmen kadrolarını her zaman çıkarabiliriz, söyledim. Gelin, hemen öğretmen kadrolarını da çıkaralım. Mademki olağanüstü toplantıyı Soma madencileri için yapıyorsunuz, söyleyin bize, beraber gelelim, hemen çıkaralım, beraber yapalım çağrıyı.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Tamam, pazartesi çıkaralım hemen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hayır, orada iki tane madde var sizin için önemli olan: Bir, yargı kararlarını, atamalara ilişkin yargı kararlarını; iki, özelleştirmeye ilişkin yargı kararlarını uygulamamak. Sizin asıl amacınız odur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Zaten onların görüşmeleri geçti, kabul edildi onlar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Soma madencileri önemli olsaydı o gece Meclis kapanmazdı.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)