Konu:AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:135
Tarih:04/09/2014


AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, dedim ya "Bostancı görücüye çıktı, bütün birikimini burada göstermeye çalışıyor." (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ama sınıfta fena hâlde çakacak. "Cahil, âlim olmaz su taşımakla tekkeye; insan, adam olmaz gitmekle Mekke'ye." (CHP sıralarından alkışlar)

Nasibinde...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Ama Sayın Hamzaçebi, siz bir grup başkan vekilisiniz, yeni grup başkan vekili için bu ifadeleri kullanmanız da Meclisin nezaketiyle fazla uyuşmuyor ama.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, kendisi çok saygısız ifadelerde bulunuyor.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Hiç yakışmadı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir önceki konuşmasında bir cümle ediyor, Cumhuriyet Halk Partisine "akılsız" demek istiyor. Sayın Bostancı, bunu daha önce burada kullandınız, Immanuel Kant üzerine bir tartışma açtınız, ben de çıktım size Immanuel Kant'ın Aydınlanma Devrimi'ni anlatmak suretiyle size oradan bir cevap verdim. Siz sonra yanıma geldiniz, "Ben sizi kırmak istemedim, öyle demek istemedim." diyerek benden bir nevi özür dilediniz.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Yakışmıyor, sana yakışmıyor, onu dediyse bile yakışmıyor.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Çok yanlış, çok yanlış.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi öyle anlıyorum ki Sayın Başbakanın, Hükûmetin huzurunda kendinizi kanıtlamaya girişirken yine aynı üslubu benimsemişsiniz.(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ben, bu seviyesiz üslubu size iade ediyorum, bunu cevap vermeye değer bulmuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)