Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN, AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN BAKANLAR KURULU PROGRAMI ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:135
Tarih:04/09/2014


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN, AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN BAKANLAR KURULU PROGRAMI ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP'nin yeni Grup Başkan Vekili bugün görücüye çıktı. Tabii ki iyi bir konuşma yapma arzusunda. [AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)] Kendisine görevinde başarılar diliyorum ama bir şeyi önce kendisine bir hatırlatmak istiyorum.

Sayın Bostancı, anlıyorum Marx, Hegel, Gramsci, Arnold Toynbee, Habermas vesaire, bütün bunları anlatıyorsunuz. Yani arada bir de İbn-i Sina'dan, Farabi'den, Nizamülmülk'ten, İslam siyaset felsefesinden, bunlardan da bir söz etseniz diye merak edeceğim. [AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)] Evet, topluma bu kadar yabancı olunca bir insan, maalesef, Türkiye'nin, bizim kültürümüzün gerçekleriyle yüzleşmekte zorlanıyor.

MUSA ÇAM (İzmir) - Hoca gâvur oldu, Hoca gâvur oldu!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben size Sayın Davutoğlu'nun kurultay konuşmasını okumanızı öneririm. Biraz oradan belki feyiz alırsınız. O konuşmayı ayrı bir başlıkta ayrıca eleştireceğim, bugün yeri değil. Zannetmeyin ki o konuşmaya "evet" dedim ama Sayın Davutoğlu, en azından kültürel birikimini orada gösterme gayretine girmişti.

Şimdi, ben, Sayın Bostancı'ya bir cümlesi için teşekkür ediyorum, "Dün biz paralel yapıyla beraber olduk." diyor, itiraf ediyor.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Paralel yapı değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gerekçesi de "Sivil toplumun bir unsuruydu. Sivil toplum, örgütlü toplumdur devlet dışındaki." diyor.

Bu tarifi biraz düzeltelim. Sizin o sivil toplum -Marxçı bir okumayla, Gramscici bir okumayla- devlet dışındaki toplumdur. Yani "örgütlü" derken, aile de onun içerisine girer Sayın Bostancı. Örgütlü toplum değil. Örgütlü toplum, sivil toplum örgütlerinden oluşan toplum; o ayrı. Sivil toplum, devlet dışındaki sivil alandır, herkestir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Devletin içine doldurdunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Valileri, emniyet müdürlerini, hâkimleri, savcıları, bütün bunları paralel yapının isteğiyle tayin etmediniz mi siz? Sivil toplum istedi diye mi yaptınız bunu? (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ergenekon ve Balyoz'da bu toplumun aydınlarıyla, bilim adamlarıyla, gazetecileriyle, siyasetçileriyle hukuksuz bir şekilde hesaplaşma iddiasına girerek onları hukuksuz bir şekilde mahkûm etmediniz mi?

Sayın Tayyip Erdoğan 17 Aralık operasyonundan sonra demedi mi "İçerde çok sayıda günahsız adam var?" Bütün bunları o iş birliği yaptığınız Pensilvanya'yla beraber yapmadınız mı?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Çarpıtıyorsun! Çarpıtıyorsun!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Mansur Yavaş'ı kim getirdi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, diyorsunuz ki: "Biz iyi çocuktuk, cemaat kötü çocuk. Bizi kötü yola sevk etti." Buna hiç kimse inanmaz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)