Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:132
Tarih:13/08/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Aslında her Hükûmet sırasında oturan kişi gerçekten hep değişiyor. Bunların hepsinin de kendilerine göre çok büyük kusurları var; bunlara soru sormak bile bizim için çok büyük bir sıkıntı da.

Evvela bu "Sektörel izleme ve değerlendirme raportörü" adı altında kaç kişi alacaksınız? Hangi esaslara göre alacaksınız? Ne kadar para ödeyeceksiniz?

Çok düşük değerlerle özelleştirilen kurumlarda yargının verdiği iptal kararları gereğince, bu kanunun 112'nci maddesi gereğince iadesini düşünmediğiniz kaç kişi var? Bunlardan bir tanesi Cengiz İnşaattır. Seydişehir Alüminyum tesisleri 8,5 milyar dolara mal olduğu hâlde devlete, siz 370 milyon dolara verdiniz ve bu Mehmet Cengiz de Tayyip Erdoğan'ın Potamya'da kendisine saray...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - İnsan biraz utanır ya!