Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:132
Tarih:13/08/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın beşinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce Filistin'de yaşanan vahşeti nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dün soykırımdan kaçan Musevilere sahip çıkan ecdadımızın yolundan giderek bugün vahşete maruz kalan Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmayı insani bir borç olarak görmekteyiz. Bütün dünya bu zulme sırtını dönse dahi biz Filistin davasına ve Filistinli kardeşlerimize sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Bu vesileyle, bombardıman altında kalan ve şehit olan Filistin'deki kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Değerli milletvekilleri, saat yedide burada iki arkadaşımız konuşma yaptı. Özellikle bir milletvekili arkadaşımızın söylediği şey şuydu, kentsel dönüşümlerle ilgili bizim bu çıkarmış olduğumuz kanuna eleştirel mahiyette konuşmaları oldu. Ben bunun tam tersini söylüyorum. İnanın, bakın, ben Türkiye milletvekiliyim ama aynı zamanda Ağrı Milletvekiliyim. Bizim ilimize geldiğinizde -ki birçok milletvekili arkadaş gelmişsinizdir- kentsel dönüşümün bir il için ne kadar büyük bir zaruret olduğunu gelip de yerinde gördüğünüz zaman AK PARTİ Hükûmetlerini gerçekten alkışlamanız lazım. Bugün Ağrı'da özellikle Fırat'ta, Suçatağı'nda gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki insanların daha önceki yaşantıları ve şu andaki yaşantıları arasında yüzde 99'un üzerinde bir yaşam farkı var. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümün eleştirilmesine ben kesinlikle karşıyım, bunu burada özellikle belirtmek istiyorum.

İkinci bir husus: Türkiye, tarihinde bir ilki yaşadı. Türkiye'yi dünyanın yıldız ülkelerinden biri hâline getiren Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin tercihiyle Cumhurbaşkanımız olmuştur. Burada kendilerine Cenab-ı Allah'tan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur, ilk defa milletvekilleri vasıtasıyla değil doğrudan Cumhurbaşkanını seçmiştir. Yeni Türkiye yolunda çok önemli bir süreci milletimiz başarıyla tamamlamıştır. Bu seçimi milletimiz kazanmıştır, millî irade kazanmıştır, kardeşliğimiz kazanmıştır, dünya mazlumları kazanmıştır, çözüm süreci kazanmıştır. Unutmayınız ki bu sürecin mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Değerli milletvekilleri, 148 maddelik tasarının görüşmeleri alt ve üst komisyonda toplam olarak otuz sekiz güne yakın bir süreç almıştır. Komisyonun en yoğun mesaisiyle tasarının kabul edildiği 10 Temmuz Perşembe günü on beş saatin üzerinde çalışarak bu tasarının kabul edilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sevki uygun görülmüştür.

Burada, özellikle, bu maddenin içerisinde en önemli konulardan bir tanesi de... Ağrı Türkiye'nin en soğuk illerinden birisidir. Dolayısıyla ilimizden boru hattı geçmesine rağmen doğal gazdan şimdiye kadar yararlanamıyorduk. Biz orada daha önce 3 Ağrı milletvekili olarak bir kanun teklifi verdik. Fakat bu teklif -tabii yukarıdan aşağıya inmesi lazımdı- Plan ve Bütçe Komisyonunda bir önergeyle, tüm arkadaşlarımızın da desteğiyle kabul edilerek buraya getirildi.

Dolayısıyla, BOTAŞ'ın illere götürmüş olduğu doğal gaz dağıtımını özel sektör gerçekleştirmektedir. Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde 3 defa doğal gaz dağıtım ihalesine çıkılmış ancak özel sektör ihalelere girmemiştir. Özel sektörün teşebbüste bulunmadığı ilimize doğal gazın gelmesi maksadıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda vermiş olduğumuz önerge büyük bir çoğunlukla kabul edildi.

117'nci maddeyle, doğal gaz iletim hatları BOTAŞ tarafından inşa edilmiş olan şehirlerde 3 defa dağıtım lisansı ihalesine çıkıldığı hâlde istekli çıkmaması durumunda, ilgili il özel idaresi veya belediye tarafından kurulacak anonim şirketin başvurması hâlinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilecek ve şirket o şehirde "dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi" unvanını alacaktır.

Ben burada, huzurlarınızda, özellikle, 28 Mayıs 2014 tarihinde Ağrı mitinginde vermiş olduğu bu müjdenin kanunlaşmasından, Ağrı'ya verdiği doğal gaz desteğinden dolayı tekrar Sayın Başbakanımıza ve 12'nci Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Hepinize bu vesileyle saygılarımı arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)