Konu:Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın Chp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:132
Tarih:13/08/2014


KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ RAMAZAN CAN'IN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ne yüzle konuşuyorsunuz? Ne diyecek?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ne yüzle konuşuyoruz? Evet, siz ne yüzle savunuyorsunuz ben merak ediyorum hakikaten.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ya, insan bu hafta susar ya, birinci hafta susar ya! Bir muhasebe yapar insan!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Yani, onurdan şereften bahsediyorsunuz, adam sabahleyin kalkmış, 17 Aralık günü...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Bir muhasebe yapar insan ya, bir hafta susar!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - ...ülkenin Başbakanı "Oğlum, işte, bakanların çocukları gözaltına alındı."

AHMET YENİ (Samsun) - Bırak şimdi Başbakanı! Bir fikriniz yok!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - "Sen neredesin? Evde misin? Hemen evi boşalt."

AHMET YENİ (Samsun) - Çatı ne oldu, çatı?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Böyle zavallı, böyle çaresiz... Bu duruma düşmezdi, korkakça bir hâle düşmezdi. Onurdan mı bahsediyorsunuz?

AHMET YENİ (Samsun) - Şu hâle bak!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Onurlu bir insan Meclis soruşturmalarının üstünü örtmez kardeşim.

AHMET YENİ (Samsun) - Çatı çöktü.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Onurunuz varsa "evet" oyu verin, açılsın soruşturma.

AHMET YENİ (Samsun) - Sen çatıdan bahset.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Hangi onurdan bahsediyorsunuz? (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Gelin açın, yargıya gitsin. Gitsin Yüce Divanda hesap versin. Yüce Divanda hesap verecek, Yüce Divanda.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Ekmelettin Bey'e çalışmadınız ya. Ayıp, ayıp!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Sen sus... Sen de TÜRGEV'liydin.

Yüce Divanda hesap verecek.

Bakın, pisliği, yolsuzluğu, hırsızlığı kapatma yeri sandık değil. Bunu bir defa aklınıza sokun.

AHMET YENİ (Samsun) - Çatı, çatı, çatı...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bu işin yeri, Türk milleti adına yüce mahkemelerdir, yargı organıdır; burası yasama.

AHMET YENİ (Samsun) - Çatı çöktü mü, çatı?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bilmiyorsanız, gelin parlamenter rejimle ilgili ücretsiz ders verelim. Parlamenter rejimde, yasama yasa... (AK PARTİ sıralarından "Ooo" sesleri)

Tabii, "Ooo..." Gelin, gelin. Size bu ders lazım. Yahu, üçte 1 oy almışsınız.

AHMET YENİ (Samsun) - Konuştukça batıyorsunuz be!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Tamam, bilmiyorsunuz. Meclis gönderecek kardeşim, Yüce Divanda, orada "Ananın adı, babanın adı, doğum tarihin, gelirin..." Bunlar hep sorulacak kardeşim.

AHMET YENİ (Samsun) - Konuştukça batıyorsunuz.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Onurdan, şereften bahseden bu soruşturma önergesinin önünü tıkamaz, buna "evet" oyu verir.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)