Konu:AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:132
Tarih:13/08/2014


AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Bostancı, Mülkiyede biraz hukuk okunuyor da cezaevinde tabii öğrenilen hukuk...

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Daha iyi okunuyor.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Biz savcıyken giderdik, cezaevini ziyaret ederdik, arkadaşlar bizden iyi hukukçuluk yapardı. Sizinki herhâlde o misal.

Şimdi, bakın, kamuoyunda algı yönetimi var ya, işte, siz de bunun etkisinde kalıyorsunuz.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Siz ne yapıyorsunuz?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - "Dönemin Başbakanı" diye hiçbir yerde bir iddianame yok, önce bunu söyleyeyim, bu külliyen yalan, bu külliyen yalan arkadaşlar, külliyen yalan, getirin, gösterin bunu.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Ya, senin söylediklerin doğru, o yalan. Senin okuduklarının hepsi yalan.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - "Dönemin Başbakanı" diye bir iddianame yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - "Var" diye iddia ettiklerinin hepsi yalan.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Alanlarda kullanın...

Arkadaşlar, böyle bir şey yok. Bakın, getirirsiniz, buradan gösterirsiniz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) -"30 milyon" dediğin yalan, öbürü yalan, hepsi yalan.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - İddianame ne zaman yazılır, iddianame? İddianame ne zaman yazılır? İddianame, mahkemeye verilirken...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Senin yalanların doğru olacak, bizim doğrularımız yalan olacak! Böyle bir hakkın var mı ya?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - "Dönemin Başbakanı..." Polis iddianame mi yazıyor ya? Ya, arkadaşlar, bu külliyen yalan ve algı yaratmaya dönük bir şeydir. Yani, siz de inanıyorsunuz, kamuoyunda...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Olur, senin söylediklerine inanalım! Böyle bir hakkın olur mu ya?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) -Ya, "iddianame" diyorsunuz. İddianame mahkemeye sunulan bir belgedir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İşte, bu olayları bu şekilde kapatmaya çalışıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, ben savcılık yapmayayım, doğru, ben savcılık yapmayayım.

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Papağan gibi paralelciler ne diyorsa onu söylüyorsun, papağan gibi tekrar ediyorsun.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Savcı olarak çıksam bu dosyada vicdani kanaatimle kesinlikle mahkûmiyet mütalaası veririm, kesinlikle, siyasetçi olarak değil. Ama diyoruz ki bırakın yargıya gitsin, herkes görevini yapsın arkadaşlar. Bu iddialar var mı? Var. Meclis soruşturması açılsın, gönderelim yargıya, gitsin, orada savunma yapsın. Biz de diyelim ki: "Kardeşim, siz kimsiniz ya, Sayın Başbakan hakkında 'Dönemin Başbakanı' diye şey yazıyorsunuz?" Biz o zaman şey yapalım ama yargının önünü açın. Bunun için verdik biz bu Meclis soruşturması önergesini ve diyoruz ki görüşülsün, Meclis soruşturması açılmasına karar verilsin, bu şaibelerle, bu defoyla Çankaya'ya gitmesin. Gelin, karar verelim ve Meclis soruşturması komisyonu kurulsun.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Çankaya'ya gitti bile, gitti.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Başka bir şey daha söyleyeyim: Bakın, bu iş burada bitmez. Başbakanlık döneminde işlediği suçlardan dolayı beş sene sonra oradan iner, yine hesap sorulur.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)