Konu:AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA VE CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:132
Tarih:13/08/2014


AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA VE CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bostancı, burada on dakika konuştunuz ama verdiğimiz önergeyle ilgili işte "beylik laflar", yok efendim, "mesnetsiz, hukuksuz, boş" falan gibi laflarla geçiştirdiniz.

Bakın, siz hukukçu değilsiniz. Ben size şimdi söyleyeyim, 3628 sayılı Yasa'yı açın bir okuyun.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Kaçıncı madde?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - O kanun der ki: "Bir kişi kaynağını açıklayamayacak şekilde mal varlığı edinmişse bu haksız mal edinmek sayılır." Dolayısıyla, bunun da cezası, yine 3628 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinde "Daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası." diyor.

4'üncü maddeye bakarsanız, "Kanuna ve genel ahlaka uygun sağlandığı ispat edilemeyen mallar, ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilmeyecek harcamalar haksız mal edinmedir." Dolayısıyla, gelin, benim bu şeyime söyleyin, gelin bu Şehrizar Konakları'ndan alınan konakların kaynağını açıklayın bana, gelin sıfırlanamayan, elde kalan 30 milyon euroyu açıklayın. Yani, gelip burada beylik laflar söylemek de olmaz.

Bu Başbakan hakkında, bakın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257 görevi kötüye kullanma; kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, MİT'in raporuna rağmen gereğini yapmamak 279; yargı görevi yapanları etkileme -sabahleyin evine giden polisleri vurun diye müsteşarı emriyle talimat vermiştir- suçluyu kayırma, bakanları kayırma ve nüfuz ticareti ve 3628 sayılı Kanun'un 4 ve 13'üncü maddelerinde tanımlanan suçlar işlenmiştir. Gelin siz buna bir şey söyleyin.

Yani, sizin kendi Başbakanınız 22 Nisan 2014 tarihli grup toplantısında diyor ki: "Bunların elinde -hep söyledi, meydanlarda söyledi- şantaj kasetleri var. Efendim, kaç kere söyledim, Cumhurbaşkanına şantaj kaseti var, benim de var, Genelkurmay Başkanının da var. Ben diyorum ki: 'Benimle ilgili varsa açıklasınlar.' Benim ancak çocuklarımla yaptığım konuşmalar, bakanlarla yaptığım konuşmalar var." Ee, demek ki bunları kastediyor. Yani, "Montaj bu konuşmalar." filan diyorsunuz ya, kendi kendinizi; inkâr ediyorsunuz diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)