Konu:Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın Yaptığı Gündem Dışı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:132
Tarih:13/08/2014


VAN MİLLETVEKİLİ GÜLŞEN ORHAN'IN YAPTIĞI GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün yine çok talihsiz bir olaya şahitlik ettik maalesef. Kadın haklarıyla ilgili olarak verilmiş olan bir kanun teklifi, AKP'li milletvekillerinin parmaklarıyla bir kez daha burada reddedildi. Ben dün teklifimize destek vermiş olan MHP ve HDP milletvekillerine burada herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

Az önce söz alan sayın hatip kendisine yönelik olarak bir olaydan bahsetmiştir. Bugüne kadar Mecliste toplam yılda bir konuşma bile yapmamış olan bu hatibin hak savunuculuğu yönünde yaptığı konuşmayı ilgiyle izledim odamdan ve gördüm ki kendisinin hak savunuculuğu anlayışı da tamamen ona yönelik yapılan bir haksızlıkla ilgili.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Botokstan görünmüyor gözlerin.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bakın, değerli milletvekilleri, hak savunuculuğu bütüncül bir şeydir, "Bana yapılırsa savunurum, başkasına yapılırsa savunmam." diye bir şey söz konusu değildir. O yüzden lütfen aklınızı başınıza alın.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yine batırdın ha.

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka...

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Temiz dile davet eder misin Sayın Başkan? Bu nasıl bir üslup ya? Kadın diye ses çıkarmıyoruz.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bir başka konu sayın milletvekilinin yapmış olduğu konuşmada benim giydiğim ayakkabıyla ilgilidir. Olayı bu kadar magazinel bir boyuta taşımış olması kendisi açısından çok âciz bir durumdur elbette ama hiç şüphesiz dün benim bahsettiğim konu ayakkabı değildir.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Magazin değildi ki.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - "Temiz dil" Sayın Başkan.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ha, bu arada benim çok pahalı bir ayakkabı giydiğimden de bahsetmiş, onu da söyleyeyim size: Ayakkabı üç yıl önce ucuzluktan aldığım bir ayakkabıydı, ucuzluktan.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ay! Vah vah! Meclisin kuru temizlemesini kapattırdın be.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ucuzcusun, ucuzcu! Saygısız!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama sizleri o ayakkabıyı bile atmaya değer bulmadım. Bir söz vardır, bilir misiniz: "Nice insanlar gördüm, üzerinde elbiseleri yoktu, nice elbiseler gördüm, içinde insanlar yoktu."

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ayakkabın gibi ucuzsun!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - İşte, benim insan tanımım atan bir damara sahip olmak, nabza sahip olmak değildir; onurlu bir duruşa sahip olmaktır...

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ayakkabın gibi ucuzsun!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ...bukalemun karakterli olmamaktır, dik durmaktır, bu böyle bilinsin.

Saygılar sunuyorum.