Konu:İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın Yaptığı Açıklaması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:131
Tarih:12/08/2014


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MİHRİMAH BELMA SATIR'IN YAPTIĞI AÇIKLAMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce Sayın Satır'ın önündeki notları okumaya çalışmasına şahitlik ettik ama tabii, kendisi acaba okuduklarını dinleyebildi mi? O konuda ciddi anlamda endişelerim var. (AK PARTİ sıralarından "Aa!" sesleri) Çünkü, doğru değil. 2.400'ün üzerindeki kadın arkadaşımız, kadın kardeşimiz en temel yurttaşlık hakkı olan oy kullanma hakkını bu seçimde de kullanamamıştır, bu da sizin ayıbınızdır. Bunu bir kenara yazalım, bir kenara koyalım.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Allah Allah!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bunun dışında, elbette ki bu Meclis ortamında hiç yaşanmasını istemediğimiz birçok ortama bugüne kadar şahitlik ettik.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Sayenizde.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Kadın gazetecilere buradan neler söylenildiğini hiç unutmuyoruz.

TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Özür diler misiniz? Çirkin davranışınız için özür diler misiniz?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Burada arkadaşlarımıza uçan tekmeler atıldığını unutmuyoruz.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - O yüzden mi ayakkabı atacaktınız?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - İşte, Meclisi böylesine şiddete taşımız olmanız da yine sizin eserinizdir.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Şiddeti uygulayanın bunlardan bahsetmesi...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bu noktada, kahkaha atmanın bile iffetsizlik olarak kabul edildiği partinin zihniyeti tarafından, ben de size anlayacağınız dilde cevap vermeye çalıştım.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Allah Allah!

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Öyle mi? Allah Allah!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Maalesef, siz ancak bundan yani şiddetten anlıyorsunuz.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Sizin anladığınız dil bu aslında.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama, elbette ki bizim arzu ettiğimiz şey, burada demokratik bir ortamda karşılıklı olarak fikirlerimizi aktarabilmemizdir.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Demokratik ortam, ayakkabı fırlatmak mı?

MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Yazıklar olsun!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Oturduğunuz yerden bize kötü sözler söylemeniz değil, bizi dinleyip sonra kürsüye gelip konuşma yapabilmenizdir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - O hareketi yapacağınızı...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama, bunu yapamadığınızı burada şu anda, şu saniye bile bir kez daha göstermiş bulunuyorsunuz.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Milleti kandırmayın bu kürsüden, doğruları söyleyin.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ben bu duygularla, Mecliste bundan sonra daha olumlu ortamlar yaşayacağımızı umut ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)