Konu:639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 91'inci Maddesiyle İlgili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli Ve Arkadaşlarının Verdiği Önergede Yer Alan Bazı İfadelere İlişkin Tekraren
Yasama Yılı:4
Birleşim:130
Tarih:06/08/2014


639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 91'İNCİ MADDESİYLE İLGİLİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE ARKADAŞLARININ VERDİĞİ ÖNERGEDE YER ALAN BAZI İFADELERE İLİŞKİN TEKRAREN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, burada çok ciddi kanunlar çıkıyor. Bakın, ben Danıştayda bulundum, hâkimlik yaptım on dört sene. Bu kanunlardan dolayı yarın uyuşmazlık çıkar, bu uyuşmazlık yargıya gidince orada "Mecliste bununla ilgili acaba ne konuşulmuş?" diye sorulur. Şimdi, burada denetim... Yani, Devlet Su İşlerine HES'ler ve barajlar yapan özel şirketlerin kontrolünü Devlet Su İşlerinden alıyorlar "Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş şirketlere verilir." diyorlar. Ama, bu şirketlerin nitelikleri nedir, teknik eleman mıdır, muhasebe şirketleri midir veyahut da avukatlar mıdır, bunlar belirtilmemiş, niteliği belirtilmemiş. Bakın, kanun tekniğine çok aykırı. Dolayısıyla, öyle görünüyor ki AKP'nin yöneticilerinin kurdukları belirli şirketler var; bu kanunu çıkarınca bu şirketlere büyük ücretler karşılığında ihale edecekler. Her şeyin başında, AKP'li yöneticiler, bir kanun çıkarırken "Cebime acaba nasıl para akacak?" diye, onun peşinden koşuyorlar.