Konu:639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 84'ÜNCÜ MADDESİYLE İLGİLİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE ARKADAŞLARININ VERDİĞİ ÖNERGEDE DEVLETİ ZARARA SOKAN KONULAR OLDUĞUNA VE BAŞKANLIK DİVANININ ÖNERGELERİ DAHA İYİ İNCELEMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:130
Tarih:06/08/2014


639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 84'ÜNCÜ MADDESİYLE İLGİLİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE ARKADAŞLARININ VERDİĞİ ÖNERGEDE DEVLETİ ZARARA SOKAN KONULAR OLDUĞUNA VE BAŞKANLIK DİVANININ ÖNERGELERİ DAHA İYİ İNCELEMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Diyorum ki: Bakın, getirilen bu önergede, sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduğu hâlde devletten maaş almaması gereken kişiler haksız olarak devletten maaş almışlar ve bu paraların üzerine yatmışlar. Şimdi, getiriyor önergeyle onun yüzde 40'ını alıyor, yüzde 60'ını affediyor.

Şimdi, bundan önce ne kadar imar affı varsa, ne kadar kaçakçıların vergi affı varsa, onun gibi ne kadar devleti zarara sokan konular varsa, son anda AKP grup başkan vekilleri, özellikle Nurettin Canikli buraya önerge getiriyor, bunları affediyor.

Yazık bu devlete efendim! Yazık bu millete ya!