Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Sataşma Nedeniyle Konuşması Üzerine Açıklaması
Yasama Yılı:4
Birleşim:22
Tarih:27/11/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE KONUŞMASI ÜZERİNE AÇIKLAMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir konuyu düzeltmek istiyorum. Sayın Aydın herhâlde o günleri iyi takip edememiş olacak ki Genel Kurula yanlış bilgi verdi.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İyi takip ettim, ben buradaydım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - 12 Eylül 2010 referandumunda, halk oyuna sunulan Anayasa paketinin içerisine giren Anayasa'nın geçici 15'inci maddesinin kaldırılması düzenlemesi doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi üzerine o pakete girmiştir.

Bunu bilgilerinize sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sizin ilk hazırlığınızda o madde yoktu, Cumhuriyet Halk Partisinin önerisiyle oraya girmiştir. Lütfen, doğru bilgi verin Sayın Aydın.