Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:126
Tarih:25/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET İHSAN KALKAVAN (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, özür diliyorum arkadaşlarımdan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 79'uncu maddesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yalnız değinmek istediğim önemli bir konu da, güncel olması sebebiyle Samsun'un altyapısındaki bazı sorunlardan da bahsetmek istiyorum.

Geçtiğimiz hafta yağan yağmurların ardından hepinizin de bildiği gibi birçok can ve mal kaybının yaşandığı 2012, 2013'teki Samsun sel felaketlerinin bir benzerini daha yaşamak üzereydik. Özenmeden yapılan yeni menfez, köprü ve kutuların bağlantılarının yetersiz olması sebebiyle sele teslim olan Samsun'un bir kez daha aynı felaketle karşılaşması işten bile değil. Bunun sebebi ise denetimsiz altyapı çalışmalarıdır. İki sene önce Salıpazarı ilçemizde üç senelik köprünün yıkılması fakat 1960'larda yapılan aynı dere üzerindeki köprünün hâlâ sağlam durumda olması günümüzdeki çalışmaların yetersizliğini ve amatörce yapıldığını gözler önüne sermektedir. Oysaki işin ilgilileriyle çalışılarak profesyonelce ve kaliteli iş yapılsaydı bu durumlar olmazdı. Altyapı üzerinde ciddiyetsiz ve yetersiz yapılan her çalışma ardından bir felaketi getiriyor ve onun da sonrasında yine aynı işi ikinci kez yapmayı gerektiriyor. Bu da hem devlete madden yük olmakta hem de her seferinde insan hayatıyla oynanmaktadır. Sorunun muhatabı olan Karayolları ve Devlet Su İşleri Bakanlık bazında uyarılmalı ve altyapılar sürekli denetlenmelidir.

Belediyecilik anlayışının değişmesi gereken Samsun'da diğer bir önemli sorun da Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahil yolu projesidir. Yaklaşık 30 kilometrelik sahil boyunca doğada bir yıkım gerçekleşmektedir. Burada çok değerli Samsunlu milletvekillerim var, bunlar da bu durumu yakından görmektedir, Sayın Bakanımız da dâhil. Doğal güzelliklerin tahribatı bir tarafa tüm Samsunlular olarak deniz ve çevre kirliliği sorunlarıyla da karşı karşıyayız. Sahil yolunu oturtabilmek için tahrip edilen şerit boyunca dolgu yapılmakta ve güzelim Atakum sahilleri molozlarla ve büyük kaya bloklarıyla doldurulmaktadır. Siz eğer bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmadan, denizin ve doğanın sebep olabileceği tahribatları düşünmeden bu işe kalkışırsanız yine birçok can kaybı verilebilir ve Samsun'umuz bir felakete sürüklenebilir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şunu herkes iyi bilmelidir ki bildiğinize inanıyorum: Deniz kendinden alınan her şeyi bir yıl da olsa, on yılda olsa yüz yılda olsa tekrar geriye alır. Dilerim Samsun'da bu işlerin sonucunda can kaybı olmasın.

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; üzerinde konuşmak için söz aldığım 79'uncu maddeye gelecek olursak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 58'inci maddesi kısa adı "DEİK" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu hakkındadır. 58'inci maddenin son bendinde Ekonomi Bakanlığı bir değişiklik yapmak istiyor. Kurulun Bütçesi hâlihazırda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı katkı payı, kurucu kuruluşların katkıları, iş konseyleri ve sponsor gelirlerinden oluşuyor. Şimdi, Ekonomi Bakanlığı, kısa adı "TİM" olan Türkiye İhracatçılar Meclisini de TOBB gibi ayrıca katkı payı verecek kuruluş olarak yasaya eklemektedir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun hiçbir ekonomik sıkıntısı yokken neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç oluyor, bunu anlamış değiliz. Hâlihazırda zaten Türkiye İhracatçılar Meclisi yani TİM, DEİK'in kurucu kuruluşu olduğu için katkı payı vermektedir. İsterse ilave bağışta da bulunabilir. Mevcut yasalarımız da buna imkân vermektedir. DEİK'in hiçbir ekonomik sıkıntısı yokken, TİM ilave bir yükün altına neden sokulmak isteniyor, bunu da anlamış değiliz. Bu talep Türkiye İhracatçılar Meclisi yani TİM'in yönetiminden geldiyse bu durum daha vahimdir. Bu değişiklik hakkında biraz evvel dile getirdiğim sorunlar açıklanmaya değer sorulardır, ayrıca TİM üyelerini de memnun edecek sorulardır kanaatindeyim.

Ben bu duygu ve düşünce içinde yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, hepinize önümüzdeki bayramın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)