Konu:İSLAM ÂLEMİNİN RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADIĞINA, GAZZE'DEKİ SALDIRILARI NEDENİYLE İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA KINADIĞINA VE SOMA FACİASINI AJİTE EDEREK AK PARTİ GRUBUNUN ÜZERİNE GELİNMEMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:126
Tarih:25/07/2014


İSLAM ÂLEMİNİN RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADIĞINA, GAZZE'DEKİ SALDIRILARI NEDENİYLE İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA KINADIĞINA VE SOMA FACİASINI AJİTE EDEREK AK PARTİ GRUBUNUN ÜZERİNE GELİNMEMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli Başkanım, şimdi, bir milletvekili arkadaşımız dün akşamla ilgili bir konuşma yaptı. Ben burada kimsenin grubuna...

BAŞKAN - Sayın Çelebi, uyardım sayın milletvekilini, lütfen, bayramla ilgili verdim efendim sözü.

Buyurun.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Sayın Başkanım, şunu arz edeyim: Ben, tabii, öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Gazze'deki kardeşlerimize bu mezalimden dolayı burada ben özellikle İsrail'i bir daha kınıyorum, Cenab-ı Allah o tohumu kurutsun, ben özellikle onu söyleyeyim ama şu var: Burada milletvekilleri olarak kimsenin, hiçbir insanın, özellikle Sayın Başbakanımızın, özellikle AK PARTİ Grubunun, hele hele Soma faciasını ajite edip de bizim üzerimize gelmemesi lazım. Biz yukarıda otuz sekiz gün boyunca...

BAŞKAN - Sayın Çelebi...

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - İstirham ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi, lütfen.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Peki, teşekkür ediyorum.