Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:125
Tarih:24/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, daha önceden de bu konuyu size söylemiştim. Bu kamulaştırma davalarıyla ilgili problemler hâlen devam ediyor. Bu torba yasada 2942'nin 22'nci maddesinde bir düzenleme var ama 10'uncu maddede, bu hüküm verildikten sonra vatandaşla idare arasındaki bedellere ilişkin o yara devam ediyor, ciddi anlamda icra takipleri var. Bu konuda eğer faiz indirimi veya başka türlü ana paraya bir indirim yapılırsa Sayın Bakanım bunda ciddi anlamda bir iyileşme olacaktır. Artvin'de bile, seçim yöremde bile birçok icra dairelerinde Devlet Su İşleri vatandaşı icraya veriyor ve müthiş faizler var. Artık devlet de alacağını muaccel hâle getiremiyor, alacağını alamıyor, vatandaş da devlet de mağdur. Bu konuda sizden bir ilerleme bekliyorum.

Teşekkür ediyorum.