Konu:Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşma Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:125
Tarih:24/07/2014


ISPARTA MİLLETVEKİLİ S. NEVZAT KORKMAZ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Nevzat Bey belki yanlış anladı. Ben, konuşmamın başında, geçen sefer yapmış olduğumuz Meclis araştırması önergesine ilişkin bir iddiamızı ortaya koydum. Yargının kimin arkabahçesi, kimin ön bahçesi olduğunu belirtmek için bu tarafa bakmanız gerekiyor, biz yokuz yani. Bu tarafa bakmanız gerekiyor, bu tarafa değil Nevzat Bey. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Kavgayı siz yapın, bizi niye katıyorsun ya!

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, yargıyla alakalı bir garabet daha var; demin konuşmamda onu söylemedim, 4/C diye bir olay var. Şimdi, Artvin Adliyesine gidiyorum, Artvin Adliyesinin çalışanları var, bir de 4/C'liler var, 4/C diye bir garabet var değerli arkadaşlarım. Bakın, Adliyede ciddi anlamda 4/C diye bir problem var yani mali hakları bakımından, özlük hakları bakımından hiçbir güvencesi olmayan, gerçekten sosyal hakları bakımından hiçbir şekilde tarif edilemeyecek bir cenaze duruyor orada. Bu 4/C'lilerin problemlerini, mağduriyetlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bir kere, eğer bu konuda bir düzenleme yapılacaksa -bugün İnternet ortamında Türkiye Büyük Millet Meclisini izliyorlar- Türkiye'nin birçok yerindeki adliyelerde 4/C'lilerle alakalı, bu garabetle alakalı Meclis bir an önce düzenleme yapmalıdır.

Biraz önce de ifade ettim, bakın, adliyeye baktığımız zaman, yargıya baktığımız zaman, bir bölüm arkadaşlarımız, hele de hukukun dışında olan arkadaşlarımız sanki adliyenin hâkimlerden, savcılardan ve avukatlardan oluştuğunu zannediyorlar değerli arkadaşlarım. Biraz önce de ifade ettim, burada bir kesim var, gerçekten, mutfak çalışmasında olan, adliyenin gerçek kahramanları var değerli arkadaşlarım. Bunlar 50 bin kişilik kocaman bir ordu; bize sorunlarını getiriyorlar, mali haklarında iyileştirme istiyorlar, özlük haklarında iyileştirme istiyorlar.

Bakın, bugün bir adliye çalışanını şikâyet edin, hiçbir koruma tedbiri yoktur, hâkimlerle, savcılarla aynı ortak bir usule tabidirler ama siz bir devlet memurunu şikâyet edin, ona ilişkin bütün soruşturma kurulları önünüze koca bir duvar gibi ortaya çıkar. O nedenle diyoruz ki: Eğer eşitlik ilkesini uygulamak istiyorsak, eğer eşitlik ilkesine inanıyorsak bu konuda da bir eşitlik sağlamalıyız, adliye çalışanlarının hak etmiş olduğu gerekli sosyal haklara, gerekli özlük haklara, gerekli mali haklara kavuşması için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü yasal güvenceyi, her türlü desteği vereceğimizi bir kere daha ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)