Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:124
Tarih:23/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 63'üncü maddeyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt konuştu ve konuşma sonrasında önergemiz oya sunuldu. sunulan önerge reddedildi.

Maddeye ilişkin olarak görüşümüzü bir kez daha açıklamak istiyorum. 63'üncü madde, "28 Şubat mağduru" olarak isimlendirdiğimiz, 28 Şubat sonrası dönemde aldıkları disiplin cezaları nedeniyle memuriyeti sona ermiş olanlara 2005 yılında çıkan bir kanunla geriye dönme imkânı tanınmış olması nedeniyle, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkânı getirmiştir. Biz bu düzenlemeyi kural olarak olumlu buluyoruz ancak olumlu bulmadığımız, katılmadığımız konu şudur: Mağdur deyince sadece 28 Şubat mağduru yoktur, darbe deyince sadece 28 Şubat mağduru yoktur; 12 Eylül mağduru vardır, 12 Mart mağduru vardır. 28 Şubatı darbe olarak görüp 12 Mart ve 12 Eylülü darbe olarak görmeyip onların mağdurlarını darbe mağduru olarak görmeyen anlayışı burada kınıyorum. AKP'nin bu maddedeki yanlışı budur. Bunu ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.