Konu:Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/2011) (s. Sayısı: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:75
Tarih:10/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, şimdi şöyle: Bu komisyon raporunu, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon raporunu görüşüyoruz. Komisyon raporu usulüne göre düzenlenmemiştir, eksik düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bilgiler saklanmıştır, mal kaçırılmak istenmektedir. Dolayısıyla, bu komisyon raporunun görüşülmemesi lazım çünkü Komisyonun ciddi bir çalışma yapması lazım. Oraya tali komisyon, Anayasa Komisyonu... İnsan haklarını yakından ilgilendiriyor. MİT'e adam öldürme yetkisini veriyor, temel hak ve özgürlükleri askıya alıyor ve vatandaşların can güvenliği ortadan kalkıyor. Böyle bir kanunda Anayasa Komisyonundan bilgi alınmıyor, mütalaa alınmıyor, Adalet Komisyonundan alınmıyor, ondan sonra bunlar da komisyon raporuna yazılmıyor.

Peki, yarın öbür gün bu komisyon raporunu inceleyenler demezler mi ki: "Ya, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisinden haberi yokmuş ya! Burada hiçbir milletvekili yok mudur ki bunları görmedi?" Bunların hepsi söylenecek. Buna göre Sayın Başkanlık Divanının bu raporu işleme koymaması lazım.